Tarcza antykryzysowa. Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online? Wyjaśniamy krok po kroku

Tarcza antykryzysowa daje możliwość zwolnienia małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Podpowiadamy, kogo dotyczy zwolnienie oraz jak złożyć wniosek online.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. To ważne dla:

 • osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
 • duchownych.
Zobacz wideo 212 miliardów nie wystarczy. Gawkowski mówi o 0,5 biliona złotych

Zwolnienie ze składek ZUS. Jakie warunki należy spełnić?

Aby uzyskać zwolnienie ze składek, należy spełnić pewne warunki, które ZUS podaje na swojej stronie internetowej. Wsparcie będzie przyznawane tym osobom, które: 

 • Wykonywały działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacały składki na własne ubezpieczenia lub były płatnikami składek przed tą datą i zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo są duchownymi.
 • Opłacały składki wyłącznie na własne ubezpieczenia ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
 • Złożą wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Złożą dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami są zwolnione z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Zwolnienie ze składek ZUS. Jak złożyć wniosek online?

 1. zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS,
 2. przejdź do zakładki Płatnik,
 3. z bocznego menu wybierz [Dokumenty i Wiadomości] - [Dokumenty robocze],
 4. kliknij przycisk [Utwórz nowy] - wniosek RDZ możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów

Składanie wniosku onlineSkładanie wniosku online Zakład Ubezpieczeń Społecznych

można go też wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra

Składanie wniosku onlineSkładanie wniosku online ZUS

     5. po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek online?Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek online? ZUS

Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] - [Katalog usług]

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek online?Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek online? ZUS

     7. Wyświetli ci się formularz do wypełnienia. Automatycznie wypełnią się Twoje dane identyfikacyjne oraz adres mailowy, a jeśli jest podany to również numer telefonu. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie. Dane adresowe pobiorą się jeśli na koncie w ZUS masz podany adres do korespondencji.

W formularzu:

na stronie 2 w  sekcji II [Treść wniosku] zaznacz właściwą dla siebie opcję:

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek?Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek? ZUS

Jeśli zgłaszasz do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych lub wypełniasz wniosek w imieniu takiego płatnika - wypełnij pierwszy blok tego wniosku.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online?Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online? ZUS

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki wyłącznie za siebie lub wypełniasz wniosek w imieniu takiego płatnika - wypełnij drugi blok

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online?Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online? Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jeśli jesteś osobą duchowną lub wypełniasz wniosek w imieniu takiego płatnika wypełnij ostatni blok w tej części

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online?Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online? Zakład Ubezpieczeń Społecznych

     8. Wybierz przycisk "Sprawdź" - system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek - zapisz go, a następnie zamknij formularz.

     9. Jeżeli wypełniłeś blok pierwszy lub drugi, do wniosku dołącz załącznik. Kliknij [Dodaj załączniki] wybierz z dysku zapisany plik i dołącz do wniosku RDZ.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online?Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online? Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jeśli zapomnisz dodać załącznika - system ci o tym przypomni. Otrzymasz odpowiedni komunikat:

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online?Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online? Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jak wypełnić wniosek o zwolnienie składek ZUS online?Jak wypełnić wniosek o zwolnienie składek ZUS online? Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Po wybraniu przycisku "Wyślij" wyświetli się komunikat z oświadczeniem, że podpisanie wniosku oznacza akceptację i podpisanie wszystkich oświadczeń zawartych we wniosku:

Jak wypełnić wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online?Jak wypełnić wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online? Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Po akceptacji wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

Jak podpisać wniosek RDZ?

Wniosek możesz wysłać elektronicznie za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub
 • podpisu osobistego (e-dowodu).

Podpis zaufany jest bezpłatny. Wystarczy złożyć wniosek o profil na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Następnie potwierdź swoją tożsamość w placówce ZUS, w urzędzie miasta lub gminy albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Podpis kwalifikowany wydają centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat.

Podpis osobisty (e-dowód) możesz uzyskać bezpłatnie przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, musisz mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany (PZ ePUAP) lub podpis osobisty (e-dowód) i chcesz wysłać wniosek, wybierz przycisk "Wyślij".

Jak wypełnić wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online?Jak wypełnić wniosek o zwolnienie ze składek ZUS online? Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Więcej o: