PKB spadnie o 2 proc. Agencja ratingowa S&P szacuje, jakie będą skutki kryzysu dla Polski

Zdaniem S&P Global Ratings PKB Polski spadnie w tym roku o 2 proc., by w roku 2021 odbić o 4,8 proc. Agencja przedstawiła także prognozy wzrostu Produktu Krajowego Brutto na kolejne lata - w okresie 2022-2023 PKB Polski ma rosnąć odpowiednio o 2,7 i 2,5 proc.

Ze względu na pandemię koronawirusa, S&P spodziewa się w tym roku globalnej recesji, ze spadkiem PKB na poziomie 0,4 proc., zaś w strefie euro i w Wielkiej Brytanii - po 2 proc. - wskazało S&P.

"Samo to sprawia, że perspektywy Polski na 2020 rok są wyzwaniem. Oprócz trudnego otoczenia zewnętrznego, także popyt krajowy poważnie ucierpi z powodu przyjętych przez rząd środków mających na celu powstrzymanie COVID-19. Choć Polska odnotowała dotychczas stosunkowo niską liczbę potwierdzonych przypadków, władze zacieśniają restrykcje dotyczące kontaktów międzyludzkich. Kraj objęty jest niemal całkowitym lockdownem, a niemal cała działalność gospodarcza - poza sprawami niezbędnymi do życia codziennego - została ograniczona lub zawieszona" - czytamy w komunikacie.

Zobacz wideo Największy kryzys tego pokolenia?

Agencja zauważa, że będzie to pierwszy rok całorocznego spadku PKB od 1992 roku. Podkreśla również, że gwałtownie zmieniające się otoczenie utrudnia prognozowanie. Niepewność dotyczy tempa i skali rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także skuteczności przeciwdziałania w kraju u za granicą.

S&P o tym, ile potrwa lockdown

"Obecnie zakładamy, że lockdown w strefie euro potrwa sześć tygodni, a pandemia osiągnie szczyt w połowie roku" - napisano w materiale. Gdyby jednak pandemia Covid-19 przedłużała się, spadek polskiego PKB będzie większy niż prognozowane 2 proc.

S&P zaznacza jednocześnie, że spodziewa się, iż polska gospodarka szybko poradzi sobie z szokiem związanym z koronawirusem.

"Po pierwsze, nasza bazowa prognoza zakłada jedynie krótkookresowe napięcia wywołane przez COVID-19. Oczekujemy, że gospodarka światowa i strefy euro zaczną dochodzić do siebie w II połowie 2020 r., z silnym odbiciem w 2021 r. Po drugie, fundamenty makroekonomiczne Polski pozostają mocne: gospodarka jest zdywersyfikowana i konkurencyjna, lewarowanie zewnętrzne i publiczne stosunkowo niskie, a kurs walutowy płynny. Te silne bufory, wraz z wdrażanymi bodźcami w polityce fiskalnej, powinny pozwolić na wzrost PKB Polski o blisko 5 proc. w 2021 r., co oznaczałoby powrót na ścieżkę sprzed COVID-19, ze średniookresowym tempem wzrostu wynoszącym średnio 2,5-2,6 proc." - czytamy dalej w komunikacie.

O ile wzrośnie bezrobocie?

S&P prognozuje, że stopa bezrobocia w Polsce wzrośnie w tym roku do 8 proc. z 3,3 proc. w ub.r., zaś w latach 2021-2023 ukształtuje się na poziomie odpowiednio: 5 proc., 4,5 proc. i 4,5 proc.

S&P podtrzymał długoterminowy rating A- Polski

Agencja podtrzymała długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie A- oraz długoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A, podała. Perspektywa ratingów została podtrzymana na poziomie stabilnym.

Jednocześnie agencja podtrzymała krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-1 oraz krótkoterminowy rating dla długu w walutach obcych na poziomie A-2, podano w komunikacie.

"Stabilna perspektywa równoważy ryzyka makroekonomiczne wynikające z pojawienia się koronawirusa oraz mocnego bilansu zewnętrznego i rządowego kraju" - czytamy w komunikacie.

Więcej o: