Egzekucja długów wobec fiskusa może zostać wstrzymana. Ministerstwo przygotowało odpowiedni projekt

Lockdown ograniczający rozprzestrzenianie się koronawirusa negatywnie odbija się na wielu sektorach gospodarki. By pomóc tym przedsiębiorcom, którzy obecnie nie są w stanie prowadzić działalności zarobkowej, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ws. wstrzymania egzekucji administracyjnej.

"Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.), zostały wprowadzone liczne ograniczenia w zakresie przemieszczania i zbycia niektórych towarów, funkcjonowania instytucji, zakładów pracy i przedsiębiorstw, a także obrotu. Powyższe powoduje, że obecnie prowadzenie działalności gospodarczej i zarobkowej jest w wielu przypadkach niezwykle utrudnione, a w niektórych wręcz zakazane (sport, rozrywka, rekreacja itd.)" - zauważają twórcy projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Zobacz wideo

W projekcie rozporządzenia podpisanego przez Jana Sarnowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów stwierdzono zatem pilną potrzebę wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Jakie jest kryterium wstrzymania egzekucji?

Rozporządzenie ma odnosić się do wszystkich zobowiązanych, lecz kryterium wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych jest charakter należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej.

Co do zasady wstrzymaniu mają podlegać wszystkie administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych z wyłączeniem kar pieniężnych, m.in. nakładanych w związku z naruszeniami przepisów mających szczególne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że administracyjne postępowania egzekucyjne zostaną wstrzymane od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia odwołania stanu epidemii (bądź stanu zagrożenia epidemiologicznego). Stan ten może zostać odwołany rozporządzeniem ministra zdrowia.

Więcej o: