Nakaz zasłaniania twarzy i nosa. Kogo nie obowiązuje rozporządzenie i nie musi nosić np. maseczki?

Od czwartku 16 kwietnia obowiązuje w Polsce nakaz zakrywania twarzy i nosa w miejscach publicznych. Nie dotyczy on jednak wszystkich, bo w rządowym rozporządzeniu są wykluczenia.

Obowiązek zakrywania twarzy i nosa będzie funkcjonował do odwołania. Zgodnie z treścią rozporządzenia dotyczy on większości miejsc publicznych, komunikacji miejskiej, zakładów pracy czy budynków publicznych, jak chociażby sądów, kościołów czy restauracji. Restrykcje nie omijają również placówek handlowych, które cały czas są otwarte. 

Nakaz zakrywania twarzy i nosa. Kogo nie obowiązują nowe przepisy?

W rozporządzeniu wyszczególniono też kilka odstępstw od reguły. Zgodnie z jego treścią twarzy i nosa zakrywać nie muszą:

  • dzieci do lat 4,
  • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju bądź niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo głębokim (przedstawianie zaświadczenia potwierdzającego nie jest konieczne),
  • osoby wykonujące czynności zawodowe w miejscach publicznego użytku, jeśli nie mają kontaktu z klientem,
  • kierowcy środków publicznego transportu (niezbędne zachowanie innych środków bezpieczeństwa),
  • żołnierze Wojska Polskiego w czasie wykonywania obowiązku służbowych,
  • duchowni w czasie wykonywania obrzędu religijnego. 

Ponadto, obowiązku zakrywania twarzy i nosa nie stosuje się w samochodzie w przypadku, gdy przemieszcza się w nim jedna osoba bądź jedna osoba z dzieckiem. W sytuacjach wyjątkowych osoby do tego uprawnione (np. funkcjonariusze policji) mają prawo zażądać zdjęcia zakrycia w celu sprawdzenia tożsamości. 

Zobacz wideo Doktor Paweł Grzesiowski odpowiada na pytania widzów

Nakaz zakrywania twarzy i nosa. Za niedostosowanie się do nowych zasad grożą wysokie kary 

Za niestosowanie się do nowych reguł wprowadzonych przez rozporządzenie grożą kary w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł ustalane przez inspektorów sanitarnych indywidualnie w zależności od popełnionego czynu i okoliczności. Średnia wysokość kary administracyjnej za złamanie zasad obowiązujących w związku ze stanem epidemicznym wynosi około 6 tys. zł. 

Więcej o: