"Prerejestracja" jako bezrobotny. Zmiany w przepisach m.in. w związku z koronawirusem

Wprowadzono nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Poprzednie traci moc 4 maja. Wśród zmian są przepisy o prerejestracji dla szukających pracy w trakcie epidemii koronawirusa.

15 kwietnia weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Wprowadza ono szereg ułatwień dla zainteresowanych osób, podaje portal Infor.pl. Wydanie nowego rozporządzenia było koniecznie, ponieważ poprzednie utraciłoby moc prawną 4 maja tego roku. Wykorzystano również sytuację, by wprowadzić czasowe rozwiązania w związku z epidemią koronawirusa.

Według nowych przepisów nie można sporządzać kserokopii i skanować dowodu osobistego. Nie ma już konieczności składania oświadczenia o braku rejestracji jako bezrobotny w innym urzędzie. Obowiązek ten przeszedł na powiatowy urząd pracy, który musi sprawdzić to przed rejestracją zainteresowanej osoby. 

Zobacz wideo Ilu zakażonych mamy tak naprawdę? Ocenia Andrzej Sośnierz

Prerejestracja jako bezrobotny w czasie epidemii koronawirusa

W nowym rozporządzeniu przewidziano szczególny sposób postępowania przy "prerejestracji" jako bezrobotny albo szukający pracy w trackie pandemii koronawirusa. 

To rozwiązanie będzie miało charakter czasowy, co oznacza, że będzie stosowane tylko w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania powiatowych urzędów pracy w związku z epidemią koronawirusa

- tłumaczy ministra Marlena Maląg. Nowe przepisy zakładają, że osoby ubiegające się o zarejestrowanie w urzędzie pracy, nie muszą udawać się tam osobiście. Zamiast tego zadzwoni do nich urzędnik, który potwierdzi, czy dana osoba rzeczywiście ubiega się o rejestrację. Dzień przeprowadzenia rozmowy, jest uznawany za dzień rejestracji. Rejestracja odbywa się na podstawie:

  • danych zawartych w przedłożonym elektronicznie formularzu
  • dokumentów załączonych do formularza
  • danych zawartych w dostępnych rejestrach
  • informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem powiatowego urzędu pracy przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy
Więcej o: