Tarcza antykryzysowa 3.0. Koniec z listami od ZUS - informacja o stanie konta będzie przekazywana elektronicznie

Tradycyjne listy z coroczną informacją o stanie konta ubezpieczonego w ZUS mogą odejść do lamusa. W projektowanej zmianie proponuje się bowiem całkowitą elektronizację procesu przekazywania klientom informacji o stanie konta ubezpieczonego.

"ZUS jest zobowiązany, jako instytucja zaufania publicznego, do świadczenia usług na rzecz klientów oraz do ich ciągłego rozwoju i doskonalenia. Dalszym kierunkiem rozwoju usług wpisujących się w e-Państwo jest budowa usług elektronicznych, które umożliwiają załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Nowe usługi powinny być projektowane tak, aby dzięki optymalizacji można było obniżyć całkowity koszt obsługi klientów, który ponosi ZUS, jak również klient ZUS" - czytamy w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zobacz wideo Premier przedstawił etapy odmrażania gospodarki. Hausner: Rząd nie ma ani pomysłu, ani planu

W projektowanej zmianie proponuje się całkowitą elektronizację procesu przekazywania klientom informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli corocznych listów z informacją na temat zgromadzonych składek oraz - co najważniejsze - przewidywanej przyszłej emerytury.

Informacje o stanie konta ZUS będzie udostępniał ubezpieczonym, którzy w systemie teleinformatycznym ZUS utworzyli profil informacyjny. Jeśli będziemy chcieli otrzymać informację o stanie konta w inny sposób, na żądanie zainteresowanego, informacja ta udostępniona zostanie również w formie pisemnej.

"Oznacza to, że nikomu nie ogranicza się prawa i dostępu do pozyskania informacji dla osób zainteresowanych" - podkreślają autorzy projektu.

Elektronizacja korespondencji ZUS pozwoli na oszczędności

W 2019 r. ZUS sporządził informację o stanie konta dla ponad 21 mln ubezpieczonych, z czego 18,5 mln trafiło do zainteresowanych pocztą. Tylko 2,7 mln ubezpieczonych miało profil na PUE i informacja mogła być im udostępniona w formie elektronicznej. Koszt wysyłki informacji o stanie konta w roku 2019 wyniósł 24,89 mln zł.

Proponowane rozwiązanie nie rodzi dodatkowych skutków finansowych, umożliwia zaoszczędzenie przez ZUS ponad 20 mln zł z tytułu niewysyłania pocztą informacji rocznych do ubezpieczonych. Koszt oszczędności będzie uzależniony od liczby osób, które wystąpią z wnioskiem do ZUS o przesłanie pocztą informacji o stanie konta.