Od kiedy można składać wnioski o tarczę finansową? Premier Morawiecki podał termin

Przedstawiciele mikro, małych i średnich firm od środy 29 kwietnia mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Od godz. 18 przedsiębiorcy będą mogli to zrobić na stronach internetowych 17 banków.

- Tarcza Finansowa rusza dzisiaj i to będzie bardzo duży zastrzyk gotówki dla całej polskiej gospodarki - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Składanie wniosków będzie możliwe od godz. 18 na stronach 17 banków, które podano na stronie internetowej PFR. Są to:

 • Alior Bank,
 • Grupa BPS,
 • Millenium Bank,
 • Bank Pekao,
 • Bank Pocztowy,
 • BNP Paribas,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Citi Handlowy,
 • Credit Agricole,
 • Getin Noble Bank,
 • Idea Bank,
 • ING,
 • mBank,
 • Nest Bank,
 • PKO Bank Polski,
 • Santander,
 • SGB Banki Spółdzielcze.
Zobacz wideo Czy działania rządu i NBP w walce z kryzysem są trafione?

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział, że maksymalne kwoty subwencji dla mikroprzedsiębiorców wynoszą 324 tysiące złotych, a dla małych i średnich firm jest to 3 i pół miliona złotych. Podkreślił, że celem wsparcia jest przede wszystkim ochrona miejsc pracy. W poniedziałek 27 kwietnia program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia

Firmy, które skorzystają ze wsparcia będą po roku mogły starać się o umorzenie do trzech czwartych otrzymanej kwoty. Borys powiedział, że Polski Fundusz Rozwoju czeka na zgodę Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia dla dużych firm. Powinno to nastąpić w przyszłym tygodniu.

W ramach tarczy finansowej Polski Fundusz Rozwoju zapewni wsparcie dla firm w wysokości 100 miliardów złotych.

Tarcza Finansowa PFR. Kto może z niej skorzystać?

Szczegółowy regulamin korzystania z tarczy finansowej został opublikowany na stronie internetowej PFR. Z tej formy pomocy dla mikro, małych i średnich firm na pewno mogą skorzystać:

 • Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a ich roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjenci rzeczywiści korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczali podatki za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.