Od 6 maja żłobki i przedszkola otwarte. Jakie zasady obowiązują? Kto ma pierwszeństwo?

Od 6 maja otwarte mogą być żłobki i przedszkola, ale decyzja należy do samorządów. Czy dziecko musi mieć maseczkę? Omawiamy zasady w żłobkach i przedszkolach.

Od środy placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi mogą być otwarte. Jest to możliwość, nie obowiązek i będzie to indywidualna decyzja samorządu - przypomina w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha. Dodaje, że żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie będą mogli świadczyć opiekę wyłącznie w sytuacji spełnienia wytycznych opracowanych przez resort i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Żłobki i przedszkola już otwarte. Ile osób może przebywać w placówce? Co z dezynfekcją?

Jedną z tych wytycznych jest wymóg, by w jednej grupie nie było więcej niż dwanaścioro dzieci. Z tym, według wiceminister Sochy, nie powinno być problemów, gdyż z dotychczasowych danych resortu wynika, że zainteresowanie rodziców wysyłaniem dzieci do placówek jest niewielkie.

Pierwszeństwo mają dzieci osób, które nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Następnie dzieci pracowników ochrony zdrowia służ mundurowych, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Inne wśród wielu wytycznych to między innymi zakaz przynoszenia zabawek, usunięcie przedmiotów, których nie można skutecznie dezynfekować, na przykład pluszowych zabawek czy zachowanie dystansu między leżaczkami. Dyrektor powinien codziennie monitorować prace porządkowe. Dezynfekowane powinny być m.in. poręcze, klamki, włączniki światła i ramy łóżeczek.

Zobacz wideo Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Czy dzieci w przedszkolach i żłobkach muszą mieć maseczki?

W samym przedszkolu i żłobku dziecko nie musi mieć maseczki. W drodze do placówki, dzieci powyżej 4. roku życia muszą mieć zakryte usta i nos. Dziecku należy przypominać o podstawowych zasadach higieny, m.in. sposobie kichania czy kasłania. Opiekunowie w placówkach, mają dbać o częste mycie rąk oraz wietrzenie sali.

Dzieci nie mogą wyjść z placówki, np. do parku, mają unikać dużych skupisk w jednym pomieszczeniu. W organizacji jedzenie mają pomóc organy prowadzące placówkę wychowania przedszkolnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rodzice, którzy nie zdecydują się na korzystanie ze żłobków, klubów dziecięcych czy przedszkoli będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został przedłużony do 24 maja. Wnioski o zasiłek można składać do ZUS - przypomina rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski. Wyjaśnia, iż zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach

Więcej o: