Tarcza antykryzysowa. Ponad 1,6 mld zł zwolnień z obowiązku opłacania składek ZUS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o tym, jak przebiega udzielanie wsparcia osobom, które skorzystały z Tarczy antykryzysowej. Łączna kwota przeznaczona na pomoc dla przedsiębiorców i samozatrudnionych od momentu jej uruchomienia to już 7,36 mld zł.

W oficjalnym komunikacie, Ministerstwo Rodziny poinformowało, że formą wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, o którą przedsiębiorcy wnioskują najczęściej, jest zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych.

Zobacz wideo Czy działania rządu i NBP w walce z kryzysem są trafione?

- Firmy złożyły już ponad 1,56 mln wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 r. Na kontach płatników widoczne są efekty pozytywnej obsługi wniosków na łączną kwotę 1,6 mld zł - wskazuje szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że do tej pory wypłaconych zostało również przeszło 280,2 tys. świadczeń postojowych na łączną kwotę ponad 563,4 mln zł.

Przyznano już pożyczki dla blisko 436,5 tys. mikroprzedsiębiorców

Jak poinformowała Marlena Maląg, do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ponad 892,5 tys. wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Do tej pory przyznano ją blisko 436,5 tys. mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę niemal 2,17 mld zł.

Kolejnym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które pozwalają dofinansować pensje i składki pracowników firm, którym spadły obroty. Do tej pory pozytywnie rozpatrzono już 33,3 tys. wniosków dotyczących ponad 84 tys. pracowników. Pełna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 427,7 mln złotych.

Kwota dofinansowań do wynagrodzeń przekroczyła 2,6 mld złotych

"Łączna kwota dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to już ponad 2,6 mld zł, a liczba wspieranych miejsc pracy to blisko 580 tys" - podaje MRPiPS.

- Łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych z różnych instrumentów ustawy antykryzysowej to już 7,36 mld zł. Każdego dnia ta kwota wzrasta, a wsparcie trafia do kolejnych przedsiębiorców. To mądra i potrzebna pomoc - mówi minister rodziny.

Więcej o: