18 maja bary i restauracje otworzyły się na nowo. Jakie zasady będą w nich panować?

W poniedziałek 18 maja na nowo otworzyły się dla klientów bary, kawiarnie i restauracje. Do odwołania będą w nich jednak obowiązywały zasady bezpieczeństwa, ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wyjaśniamy, jak będzie wyglądała wizyta w lokalach gastronomicznych.

Od poniedziałku 18 maja znów możemy wybrać się do ulubionej miejscówki, żeby coś zjeść albo zakończyć dzień przy lampce wina czy kuflu piwa. Otwarte zostały także tzw. food courty w galeriach handlowych, czyli strefy gastronomiczne. Pamiętajmy jednak, że w Polsce nadal trwa epidemia koronawirusa, przez co lokale działają zgodnie z określonymi przez GIS zasadami bezpieczeństwa.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zostały one podzielone na te dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów.

Zobacz wideo Pandemia vs środowisko. Nieoczekiwane efekty dystansu społecznego i wątpliwości ekspertów

Jak będzie wyglądało zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom?

W celu ochrony pracowników, pracodawca jest zobowiązany zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe i środki dezynfekujące do rąk. Poza tym kelnerom i innym pracownikom obsługi (np. kasjerom) zaleca się noszenie maseczek lub rękawiczek, albo każdorazową dezynfekcję rąk po wykonanej usłudze. Do tego GIS rekomenduje:

 • zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej,
 • ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,
 • ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników,
 • ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,
 • gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy),
 • restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,
 • utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,
 • stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.).

Zapewnienie bezpieczeństwa klientom

GIS podaje szeroką listę wytycznych, których zachowanie ma zwiększyć bezpieczeństwo klientów przebywających w lokalu. Główny Inspektorat Sanitarny zaznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • Dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 • Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 • Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
 • Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
 • Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.
 • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.
 • Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4 mkw.
 • Wyraźne, trudno usuwalne oznaczenie wyłączonych stolików i opracowanie planu sali na czas epidemii.
 • Ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby gości w restauracji – na podstawie liczby dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych powyżej (nie licząc tych wyłączonych z użytkowania).
 • Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do lokalu.
 • Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście. Doprowadzanie gości do konkretnego wolnego stolika.

Co ważne, noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane. Usunięte za to zostaną przyborniki z dodatkami (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę. 

Po wyjściu gości z lokalu stoliki muszą być każdorazowo dezynfekowane. Wyłączone z użycia zostaną przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.

Więcej o: