Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 24 maja. Komu będzie przysługiwał? Jakie są zasady przyznawania?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 24 maja, jak zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie przyznawany na podobnych zasadach jak dotychczas. Do kiedy został przedłużony? Jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 24 maja?

Zasiłek opiekuńczy - od kiedy przedłużony?

Dotychczasowy termin, do którego można było pobierać zasiłek opiekuńczy, mija 24 maja 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie mające wspomóc tych rodziców, którzy zdecydowali się sprawować opiekę nad dziećmi pozostającymi w domu z powodu panującej pandemii koronawirusa. Gwoli przypomnienia - ubezpieczony rodzic, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejny okres do 14 dni. 

Zasiłek opiekuńczy - do kiedy będzie obowiązywał?

Do kiedy będzie obowiązywał zasiłek opiekuńczy według nowych przepisów? Jak zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w informacji zamieszczonej na stronie internetowej z dnia 21 maja br:

Rodzice mogą być spokojni – dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Co ważne, przysługuje on również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia np. żłobka zdecydują się osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem (...) Wciąż będzie przysługiwał on rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem (...)

Jak czytamy dalej, przepisy przyznaja też prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Zasiłek opiekuńczy - jaka jest kwota świadczenia?

Jaka jest kwota przyznanego zasiłku opiekuńczego? Należy przypomnieć, że wynosi on 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem, wliczając w to także dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku nie bierze się pod uwagę w limicie 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach

Zasiłek opiekuńczy po 24 maja. Zaświadczenie - składamy kolejne czy to wcześniej wystarczy?

Jakie zaświadczenia będą potrzebne do złożenia wniosku o przedłużenie zasiłku opiekuńczego po 24 maja? Warto wiedzieć, iż jeśli pracownik chce ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy powinien złożyć u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, co będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o to świadczenie. Chcąc otrzymać taki zasiłek na kolejny okres, powinniśmy złożyć kolejny - tego rodzaju - dokument, ponieważ jak czytamy na stronie ZUS:

Uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ustalane są tylko na okres wskazany w oświadczeniu (wniosku). Jeżeli ubezpieczony chce otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejny okres musi ponownie złożyć oświadczenie wskazując w nim ten kolejny okres.

Warto również pamiętać o tym, że ten zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Nie przysługuje on w momencie, gdy drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Wzór oświadczenia możesz pobrać tutaj

Zasiłek opiekuńczy: ZUS. Kto składa zaświadczenie bezpośrednio

Składanie wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego bezpośrednio w ZUS-ie, dotyczy głównie osób, które prowadzą działalność pozarolniczą. Wniosek ZAS-58 można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Instrukcja złożenia wniosku poprzez PUE znajduje się tutaj.

Więcej o: