Uzdrowiska. Kiedy otwarcie? Ogłoszono długo wyczekiwaną datę

Kiedy będą otwarte uzdrowiska? Po prawie trzech miesiącach zakazu funkcjonowania takich instytucji będzie wreszcie możliwość ich odwiedzenia. Od kiedy? Na jakich zasadach?

Kiedy otworzą uzdrowiska? Okoliczności wprowadzenia zakazu funkcjonowania

Kiedy otworzą uzdrowiska? Wiele zależy od dalszego rozwoju epidemii w Polsce, ale na obecnym etapie jej rozwoju zapowiedziano odmrożenie kolejnych gałęzi gospodarki. Zakaz działalności uzdrowisk wprowadzono 13 marca wraz z innymi obostrzeniami dotyczącymi zbiorowego funkcjonowania. Jednym z argumentów na rzecz wprowadzenia tak surowych środków było to, że nawet 90% przebywających w uzdrowiskach osób spełnia warunki znajdowania się w grupie podwyższonego ryzyka - jest starsza lub ma tzw. ''choroby towarzyszące''. Zachowano zasadę, że jeśli ktoś posiada skierowanie do leczenia uzdrowiskowego na termin po 14 marca - będzie mógł je realizować w późniejszym terminie z zachowaniem kolejności w kolejce.

Kiedy ruszą uzdrowiska? Sytuacja w branży

Zebraniu głosów samego środowiska skupiającego podmioty z zakresu turystyki rehabilitacyjnej służyła wideokonferencja z wiceministrem rozwoju Andrzejem Gutem - Mostowym. Zgłoszono następujące postulaty:

  • konieczność wzmożonej promocji turystyki rehabilitacyjnej
  • nacisk na bardziej ugodowe podejście banków w negocjacjach z branżą turystyczną
  • opracowanie wytycznych co do bezpiecznych lokalizacji wypoczynku
  • przesunięcie terminu wakacji jeśli wirus dalej będzie dużym zagrożeniem w lipcu i sierpniu

Panuje przekonanie, że najbardziej niebezpieczne dla branży będą miesiące kwarantanny i następujące tuż po nich. Specyfika tego sektora powinna zadecydować o tym, że o ile nie doświadczymy spektakularnej fali bankructw, to jej działalność powinna szybko się odrodzić. 

Kiedy będą otwarte uzdrowiska? Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

Kiedy będą otwarte uzdrowiska? Jako datę otwarcia uzdrowisk podano 15 czerwca. Minister zdrowia zadecydował, że sytuacja epidemiczna w kraju pozwala w obecnym momencie na włączenie uzdrowisk do funkcjonowania. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje wydać do 800 mln złotych na ten rodzaj leczenia obywateli. Jest to wzrastająca pozycja w budżecie. Co do zasady wszyscy zgadzają się jednak, że znaczna część przebywających w obiektach tego rodzaju pacjentów to osoby starsze i z chorobami towarzyszącymi. Rodzi to konieczność wyjątkowej czujności i zachowania dodatkowych zasad bezpieczeństwa.

Uzdrowiska od 15 czerwca: test na koronawirusa 

Uzdrowiska od 15 czerwca znów będą otwarte, ale nakłada to nowe obowiązki tak na służbę zdrowia, jak i pensjonariuszy. W ramach zapobiegania powstawaniu nowych ognisk choroby osoby skierowane do leczenia w sanatoriach i uzdrowiskach będą musiały zrobić sobie test na obecność koronawirusa. Obowiązek jego wykonania to siedem dni przed datą rozpoczęcia pobytu w sanatorium lub uzdrowisku. Z uwagi na datę otwarcia (15 czerwca) testy rozpoczną się 1 czerwca. Podkreśla się, że jest to absolutnie konieczne do tego, aby ten sektor ochrony zdrowia znów mógł funkcjonować zapewniając pacjentom bezpieczeństwo.

Zobacz wideo Jak walczy biznes?
Więcej o: