Rząd chce zawieszenia limitu wydatków budżetowych. Minister finansów podaje korzyści

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowela rozszerza katalog zdarzeń, które uruchamiają klauzulę zawieszenia stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) na czas epidemii oraz określa ścieżki automatycznego powrotu jej stosowania.

Przyjęte zapisy dostosowują stabilizującą regułę wydatkową do sytuacji związanej ze stanem epidemii. Zgodnie z nowelą, w zależności od sytuacji makroekonomicznej, czas powrotu do SRW wynosi od dwóch do czterech lat.

- Dostosowujemy SRW do zmieniających się warunków. Bez wprowadzenia proponowanych zmian, uruchomienie działań w ramach tarcz antykryzysowych musiałoby zostać zrównoważone ograniczeniem innych wydatków w ramach podmiotów objętych SRW - powiedział Tadeusz Kościński, minister finansów cytowany w oficjalnym komunikacie ministerstwa.

Zobacz wideo Czy to dobry moment na zakup mieszkania?

Kościński podkreślał, że wprowadzone zmiany mają umożliwić wsparcie gospodarki dodatkowymi środkami finansowymi w sytuacji wprowadzenia jednego ze stanów (wojennego, wyjątkowego, klęski żywiołowej) lub ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Polski. 

- Wprowadzone modyfikacje nie zmieniły konstrukcji SRW. Nastąpiło rozszerzenie katalogu sytuacji włączających klauzulę wyjścia o sytuację, której nikt wcześniej nie przewidywał, tj. stan epidemii. Ponadto określono automatyczny mechanizm powrotu do SRW. Należy zauważyć, że klauzula wyjścia istniała w SRW od początku, co jest zgodne z wymogami dyrektywy UE dla reguł fiskalnych - poinformował minister finansów.

Wprowadzone zmiany

Dostosowano przepisy art. 112d ustawy o finansach publicznych w zakresie stosowania SRW do obecnej sytuacji związanej z epidemią. Dzięki zmianom będzie możliwe:

  • zastosowanie klauzuli wyjścia wobec SRW w stanie epidemii i jednoczesnego znacznego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej;
  • określenie automatycznego, stopniowego powrotu do reguły w okresie od 2 do 4 lat od wystąpienia jednego ze stanów określonych w art. 112d ustawy o finansach publicznych.

Ministerstwo Finansów podaje korzyści z wprowadzonych zmian

"Przyjęte przez RM rozwiązanie jest spójne zarówno z zaleceniami dotyczącymi wspierania wzrostu gospodarczego przy określonych ramach fiskalnych, jak i pozwala na zastosowanie w Polsce analogicznego rozwiązania do wprowadzonej w UE tzw. generalnej klauzuli wyjścia. Unijna regulacja zakłada odejście od przestrzegania reguł w zakresie wynikającym z działań podejmowanych dla przeciwdziałania gospodarczym efektom epidemii. Oznacza to bardziej elastyczne podejście UE, w obliczu ogólnounijnej recesji, do wzrostu wydatków niezbędnych dla wsparcia systemów ochrony zdrowia, ludności oraz gospodarki" - czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

Więcej o: