Dodatkowy zasiłek opiekuńczy możliwy nawet do końca roku szkolnego. Komu przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do końca roku szkolnego, może nawet dłużej. Poprawki w prawie naprawiają też błędy, z ostatniej ustawy "koronawirusowej", sprzecznej z rozporządzeniem ministerstwa rodziny. Błąd uniemożliwił pobieranie zasiłku rodziców dzieci do lat 8.

Wprowadzone w ubiegłym miesiącu przepisy namieszały w tym, komu przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W teorii został on przedłużony do 14 czerwca, ale w praktyce rozporządzenie miało mniejszą moc od ustawy "koronawirusowej", wedle której świadczenie nie przysługiwało osobom wychowującym dzieci poniżej 8. roku życia, o czym pisaliśmy na naszej stronie.

Teraz przepisy mają zostać naprawione, tak by wszystko wróciło do normy. Zasiłek będzie więc przysługiwał wszystkim opiekunom dzieci do 8. roku życia, którzy nie mogą lub nie chcą wysłać swojego dziecka do placówki wychowawczo-edukacyjne, niezależnie od tego, czy jest ona otwarta, czy zamknięta. Zmianę wprowadzają przepisy tarczy antykryzysowej 4.0, nad którą trwają pracę w Sejmie. Zasiłek przysługuje również opiekunom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zobacz wideo W Polsce pojawiły się przypadki niszczenia masztów 5G [Studio Biznes odc. 39]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy zostanie wydłużony?

Zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do końca roku szkolnego, czyli do 28 czerwca, wynika z projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, informuje Money.pl. 

Zapisy w projekcie zakładają wydłużenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na drodze rozporządzenia. W takim wypadku będzie można wydłużyć przyznawanie świadczenia na przykład na okres wakacyjny. Decyzja ta będzie zależna od możliwości zapewnienia opieki przez żłobki, przedszkola, kluby dziecięce czy szkoły. 

Więcej o: