Nie wiesz, co z twoim wnioskiem o zwolnienie ze składek ZUS? Sprawdź jego status online

W PUE ZUS możemy sprawdzić online, jaki jest status naszego wniosku o zwolnienie ze składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, jak to zrobić.

Jak sprawdzić szczegóły wniosków o zwolnienie z opłacania składek?

 1. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS.
 2. Przejdź do zakładki Płatnik.
 3. Z bocznego menu wybierz "Dokumenty i wiadomości", a następnie "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

Jak sprawdzić szczegóły wniosku online?Jak sprawdzić szczegóły wniosku online? Fot. ZUS

W tej zakładce możesz sprawdzić informacje o złożonych wnioskach RDZ, tj.:

 • datę wpływu,
 • kanał wpływu,
 • typ (symbol wniosku),
 • status wniosku,
 • datę odmowy.

Jak sprawdzić online szczegóły wniosku o zwolnienie ze składek ZUS?Jak sprawdzić online szczegóły wniosku o zwolnienie ze składek ZUS? Fot. ZUS

Po rozwinięciu listy (kliknięciu "+") możesz sprawdzić:

 • miesiąc, za który zostałeś zwolniony z opłacenia należności,
 • status,
 • datę zwolnienia,
 • datę odmowy.

Jak sprawdzić szczegóły wniosku o zwolnienie składek ZUS?Jak sprawdzić szczegóły wniosku o zwolnienie składek ZUS? Fot. ZUS

Po kliknięciu przycisku "Szczegóły" możesz dodatkowo sprawdzić informacje z wniosku RDZ, tj. identyfikator z urzędowego poświadczenia przedłożenia wniosku (UPP) - jeśli wniosek wysłałeś elektronicznie, datę pomocy oraz jej kwotę, jeśli podałeś to we wniosku.

Jak sprawdzić szczegóły wniosku o zwolnienie ze składek ZUS?Jak sprawdzić szczegóły wniosku o zwolnienie ze składek ZUS? Fot. ZUS

Prezentowane informacje możesz wydrukować albo zapisać na dysku swojego komputera.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z płacenia składki ZUS?

Wg przepisów o zwolnienie ze składek ZUS wystąpić mogą podmioty, które:

 • były płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób,
 • są spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • są osobami duchownymi,
 • wykonywały pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacały składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł, tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

Zwolnienie ze składek za kwiecień i maj przysługuje jeśli:

 • Prowadziłeś działalność gospodarczą, opłacając składki na własne ubezpieczenie, a twój przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. 
 • Lub korzystasz z "ulgi na start" i opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie będzie przysługiwało, jeżeli prowadziłeś działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek:

  a. nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo

  b. był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

 • Osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych; zob. Art. 8 ust.6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 266 tekst jednolity) i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia.
 • Płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  - przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  - w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  - w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

 • Spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób).
 • Duchownych. 

Zwolnienie z opłacenia 50 proc. należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Więcej o: