Pożyczka 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców. Świadczenie będzie umarzane z urzędu

Sejmowa komisja finansów publicznych wprowadziła poprawki do Tarczy 4.0. Jedna ze zmian mówi o tym, że Powiatowe Urzędy Pracy będą umarzały z urzędu pożyczki udzielone przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej. Pod jednym warunkiem.

Wspomniana poprawka do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych dotyczy art. 15zzd, który w obecnym brzmieniu mówi o tym, że pożyczka może zostać umorzona, jeśli przedsiębiorca spełni wymóg utrzymania działalności gospodarczej przez trzy miesiące od jej udzielenia i wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do PUP. 

Nowa wersja przepisu brzmi następująco: "Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki". W praktyce oznacza to, że po trzech miesiącach prowadzenia działalności od dnia udzielenia świadczenia, PUP z urzędu umorzy pożyczkę. Przedsiębiorca nie będzie więc zobowiązany do składania wniosku w tej sprawie do pośredniaka.

Zobacz wideo "Kolejna tarcza w ogóle nie uwzględnia istnienia ludzi bezrobotnych"

O umorzenie pożyczki apelował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, uznał, że warunki i tryb ubiegania się o umorzenie pożyczki są regulacją nadmierną i nieproporcjonalną.

"Zgodnie bowiem z art. 67 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.), tworząc prawo z zakresu działalności gospodarczej, należy kierować się zasadami proporcjonalności i adekwatności, dążąc do ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy wymagane informacje są przekazywane przez obowiązanych organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów" - napisał Rzecznik MŚP we wniosku skierowanym do wicepremierki Jadwigi Emilewicz.

Abramowicz podkreślał, że zwracają się do niego mikroprzedsiębiorcy, którzy informują, że starostowie w umowach pożyczki zawieranych z przedsiębiorcami przewidywali dodatkowy (pozaustawowy) wymóg złożenia wniosku o jej umorzenie w terminie 14 dni od dnia spełnienia przesłanek ustawowych. W ocenie Rzecznika mogło to spowodować po stronie pożyczkobiorców problemy w praktycznym stosowaniu prawa (określeniu terminu uprawniającego do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki).

"Wyeliminowanie obowiązku składania wniosku w tym zakresie rozwiązałoby dodatkowo i ten problem" - zaznaczył Adam Abramowicz.

Więcej o: