Pożyczka bezzwrotna 5000 zł. Jakie są warunki? Sprawdź krok po kroku jak otrzymać pomoc

Pożyczka bezzwrotna 5000 zł to zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, starosta może, na podstawie umowy, udzielić mikroprzedsiębiorcy jednorazowo pożyczki w wysokości do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wypełnić wniosek?

Pożyczka 5000-  tarcza. Podstawowe zasady

Przygotowana przez rząd tarcza antykryzysowa oferuje kilka możliwości wsparcia dla firm, jedną z nich jest pożyczka 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców z urzędu pracy.

 • Jest to jednorazowe wsparcie, które można uzyskać po podpisaniu umowy
 • Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy
 • Okres spłaty rozpoczyna się po trzech miesiącach karencji 

Pożyczka 5000 zł jak wypełnić wniosek?- instrukcja krok po kroku

Jak wypełnić wniosek o bezzwrotną pożyczkę 5000 zł? Wniosek można wypełnić z poziomu własnej kanapy, korzystając ze strony internetowej praca.gov.pl.

1. Na początek należy przejść do grupy usług pod nazwą "Tarcza antykryzysowa".

2. Następnie wskazujemy usługę, w tym przypadku będzie to konkretnie: "Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy". W kolejnym roku należy wybrać właściwy urząd pracy-lista z podziałem na województwa.

3. Kolejny ważny etap to zebranie dokumentów, które później dołącza się do wniosku:

 • umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy (do pobrania także na praca.gov.pl)
 • kopia pełnomocnictwa (w przypadku, gdy jest wymagana).

Umowę można pobrać na praca.gov.pl

4. Uzupełnienie danych przedsiębiorcy

 • miejscowość, w której składamy wniosek
 • dane potrzebne do identyfikacyjnych przedsiębiorcy: adresu siedziby oraz dane kontaktowe. Wszystkie pola w tym zakresie są obowiązkowe.

5. Wprowadzenie reprezentanta przedsiębiorcy plus treść wniosku

Należy wskazać reprezentanta przedsiębiorcy. Można dodać większa ilość reprezentantów. Mikro przedsiębiorca, który nikogo nie zatrudnia, wprowadza po prostu dane przedsiębiorcy.

6. Wprowadzenie treści wniosku

W tym miejscu określamy kwotę pożyczki, o jaką się ubiegamy, nie może być ona wyższa niż 5 000 zł. W kolejnym kroku podajemy numer rachunku, który jest firmowym numerem konta. Ostatni etap to określenie stanu zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 r. Przedsiębiorcy bez pracowników wpisują tutaj 0,00.

7. Złożenie oświadczenia

W kolejnym kroku należy złożyć oświadczenie, że zobowiązujemy się do wykorzystania pożyczonych środków zgodnie z przeznaczeniem.

8. Dołączenie załączników

Do wniosku należy dodać:

 • umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy
 • kopię pełnomocnictwa

9. Wprowadzenie informacji na temat tego, kto składa wniosek

Uzupełniamy dane osoby, które składają wniosek w imieniu przedsiębiorcy. Należy załączyć też pełnomocnictwo.

10. Weryfikacja konta na platformie praca.gov.pl

Osoby, które mają już konto na profilu, podają tylko numer PESEL. Pozostali muszą założyć konto.

11. Podpis dokumentów

Na tym etapie należy wybrać jeden z dwóch podpisów:

 • elektronicznego
 • lub zaufanego

12. Podsumowanie

Na koniec otrzymamy potwierdzenie złożenia wniosku.

Pożyczka 5000 zł umorzenie- czy to możliwe?

Czy pożyczka może zostać umorzona? Tak, o ile zostanie spełniony podstawowy warunek. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od spełnienia tego warunku.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw - Adam Abramowicz -  zaproponował korzystne dla mikro przedsiębiorców zmiany przepisów w tym zakresie. Zaapelował do wicepremier Jadwigi Emilewicz o to, by ci przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie i następowało to automatycznie. Na razie jednak nie zostały wprowadzone pożądane zmiany. 

Zobacz wideo Rząd pomoże pracownikom?
Więcej o: