Pożyczka 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców. Czy trzeba płacić od niej podatek?

Poprawki sejmowej komisji finansów publicznych do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych (tarczy antykryzysowej 4.0) mówią o umorzeniu mikropożyczek z urzędu. Przedsiębiorcy zastanawiają się jednak, czy będą musieli zapłacić od nich podatek. Odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poprawka do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych dotyczy art. 15zzd, który w obecnym brzmieniu mówi o tym, że pożyczka może zostać umorzona, jeśli przedsiębiorca spełni wymóg utrzymania działalności gospodarczej przez trzy miesiące od jej udzielenia i wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do PUP. 

Nowa wersja przepisu brzmi następująco: "Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki". W praktyce oznacza to, że po trzech miesiącach prowadzenia działalności od dnia udzielenia świadczenia, PUP z urzędu umorzy pożyczkę. Przedsiębiorca nie będzie więc zobowiązany do składania wniosku w tej sprawie do pośredniaka.

Zobacz wideo W Polsce pojawiły się przypadki niszczenia masztów 5G [Studio Biznes odc. 39]

Czy od mikropożyczek będzie trzeba zapłacić podatek?

O odpowiedź na to pytanie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprosił portal mambiznes.pl. Resort jednoznacznie odpowiedział, że umorzona pożyczka pochodząca z tarczy antykryzysowej nie podlega opodatkowaniu. Poniżej publikujemy pełną odpowiedź ministerstwa, która została przesłana portalowi.

"Zgodnie z brzmieniem art. 15zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych W związku z powyższym, nie ma obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki" - czytamy w odpowiedzi MRPiPS.

Więcej o: