Bank Światowy prognozuje spadek polskiego PKB. Spodziewane spowolnienie gospodarki

Bank Światowy obniżył prognozę dynamiki PKB w Polsce w 2020 r. o 7,8 pkt proc. i spodziewa się spowolnienia polskiej gospodarki o 4,2 proc., wynika z czerwcowego raportu "Global Economic Prospects". W 2021 r. polskie PKB wzrośnie - według prognozy banku - o 2,8 proc.

W podziale na grupy krajów, Polska znalazła się w grupie krajów klasyfikowanych jako EMDE - "Emerging market and developing economies" (rynek wschodzący). Według Banku Światowego, gospodarki rozwijające się i rozwinięte w 2020 r. zanotują łączny spadek PKB o 2,5 proc. oraz wzrost o 4,6 proc. w 2021 r.

Dla Polski Bank Światowy przewiduje spadek PKB w bieżącym roku o 4,2 proc. i wzrost o 2,8 proc. za rok przyszły. Względem prognoz Banku Światowego ze stycznia tego roku oznacza to obniżenie dynamiki PKB na 2020 r. o 7,8 pkt. proc., a na 2021 r. - o 0,5 pkt. proc.

Zobacz wideo "Wszystkie rezerwy zostały zjedzone w dobrych czasach. Teraz może tego katastrofalnie zabraknąć"

Polska doświadczyła dużego spadku eksportu

Autorzy raportu zwracają uwagę, że Polska - podobnie jak Bułgaria, Węgry, Rumunia i Turcja - doświadczyła dużego spadku eksportu do eurolandu. Jednocześnie podkreślają, że nasz kraj znalazł się w gronie tych krajów, których rządy ogłosiły pakiety stymulujące gospodarki, a banki centralne wprowadziły cięcia stóp procentowych.

"Ogłoszone przez rządy pakiety pomocowe odpowiadają średnio za 5,4 proc. PKB krajów EMDE, ale w niektórych przypadkach (Indie, Malezja, Polska, Katar, RPA, Tajlandia) wynoszą co najmniej 10 proc. PKB. […] W Polsce pakiet gospodarczy na poziomie ok. 12 proc. PKB zostanie skierowany na pobudzenie sektora opieki zdrowotnej, pokrycie zwiększonych wydatków na ochronę socjalną, wsparcie wynagrodzeń oraz zapewnienie gwarancji na pożyczki i kredyty" - napisano w raporcie.

"W Polsce bank centralny również uruchomił program skupu aktywów tak, jak zrobiły to banki na Węgrzech i w Turcji. Około 80 proc. gospodarek w regionie wprowadziło środki makroostrożnościowe, aby wspierać aktywność gospodarczą" - dodano.

Polska została wspomniana w raporcie również w kontekście wyraźnego spadku wskaźnika PMI w okresie od stycznia do kwietnia.

Więcej o: