Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. ZUS: Można już składać wnioski

Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i do płatników składek (pracodawców, zleceniodawców).

Jak poinformował ZUS, uchwalona przez Sejm ustawa z 4 czerwca br. wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Przewiduje ona, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat ośmiu, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Na jaki okres przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Co ważne, mimo niezakończonego procesu legislacyjnego (ustawa została przekazana do Senatu) rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i do płatników składek (pracodawców, zleceniodawców).

Płatnicy składek, który wypłacają zasiłki, powinni więc przyjmować wnioski swoich ubezpieczonych o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 za okres od 25 maja 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony przez ZUS lub płatnika składek po wejściu w życie ustawy.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. TUTAJ można dowiedzieć się, jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował również o tym, że w przypadku, gdy przed wejściem w życie ustawy ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie zasiłkowej z tytułu zamknięcia placówki, do której uczęszcza jego dziecko, okres ten nie powinien być liczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

Więcej o: