Koronawirus. Pandemia wpływa na dług Polaków. Rekordowe zadłużenia za telefon i internet

W drugim kwartale 2020 roku opóźnienia w płatnościach na rzecz telekomów wzrosły o 138,5 milionów złotych, w związku z czym całkowite zobowiązania osiągnęły wartość 1,31 miliarda złotych.

Badanie przeprowadzone przez Research & Grow dla BIG InfoMonitor wskazuje, że pandemia koronawirusa wpłynęła również na wzrost liczby dłużników. Przed jej wybuchem było ich nieco ponad 330 tysięcy, a obecnie - 367 tysięcy.

Młodzi najczęściej zwlekają z regulowaniem rachunków za telefon i internet

Wyniki badania pokazują, że w obliczu kłopotów finansowych Polacy  są gotowi przekładać na później opłaty za telefon i internet - taką odpowiedź wskazało 16 proc. respondentów. Drugie miejsce zajęły rachunki za media (15 proc.), a następnie czynsz (12 proc.), zakupy ratalne (11 proc.) i ubezpieczenia (8 proc.).

Badanie wykazało również, że najczęściej opłaty za telefon i internet odkładają w czasie osoby młode, w wieku 18-29 i 30-39 lat. Około 25 proc. z nich przyznało, że nie regulowało opłat za telefon na czas z uwagi na obawy o utratę płynności finansowej, mogącej pojawić się wskutek pandemii. Z drugiej strony regulowanie rachunków najrzadziej odkładały w czasie osoby po 65. roku życia - przyznało się do tego tylko 7 proc. badanych.

Płatności, które zdarzało się respondentom opóźniać z powodu obaw przed utratą płynności finansowejPłatności, które zdarzało się respondentom opóźniać z powodu obaw przed utratą płynności finansowej Fot. Materiały prasowe BIK

BIG InfoMonitor przypomina, że osoby, które nie regulują na czas rachunków mogą trafić do rejestru dłużników. Wpisywani są do niego obywatele, którzy zalegają z zapłatą zobowiązania o wartości min. 200 złotych wobec jednego wierzyciela przez co najmniej 30 dni.

Rosnąca wartość zobowiązań. Najwięcej dłużników w największych miastach

Drugi kwartał 2020 roku był ponadto rekordowy, jeśli chodzi o przyrost liczby dłużników. W kwietniu przybyło ich ok. 12 tys., których zaległości zwiększyły całkowity dług o 54,2 mln zł. Miesiąc później przybyło ich kolejne 11,5 tys. (zaległości wzrosły o 41,1 mln), zaś w czerwcu - 9,2 tys. (zaległości 43,3 mln).

Łącznie pod koniec drugiego kwartału w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor znajdowało się ponad 366 tysiące dłużników, których zaległości z tytułu usług komunikacyjnych wyniosły ponad 1,31 mld zł.

Najwięcej dłużników telekomów odnotowano na Śląsku, Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce - odpowiednio 54 tys., 43 tys., 39 tys. i 35 tys. Łączne zaległości wynoszą z kolei odpowiednio 194 mln zł, 165,5 mln zł, 140,5 mln zł i 127 mln zł.

Dłużnicy według województwDłużnicy według województw Fot. Materiały prasowe BIK

Jeśli natomiast chodzi o konkretne miejscowości, największa liczba dłużników zlokalizowana jest w największych miastach. W Warszawie jest ich ponad 14,6 tys. (średni dług 4,3 tys. zł), w Łodzi 8,5 tys. (średni dług 4,1 tys. zł), we Wrocławiu 6,5 tys. (4,1 tys. zł), zaś w Krakowie 6,3 tys. (4,4 tys. zł).

Zobacz wideo Ekspert: Bez energii elektrycznej nie możemy funkcjonować
Więcej o: