Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje świadczenie?

Już od wtorku 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach mogą oni liczyć na finansowe wsparcie.

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy (wynosi 80 proc. wynagrodzenia) wraca w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek z powodu pandemii.

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Fot. MRPiPS

"Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony" - poinformowano. 

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Tak jak dotychczas dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8;
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczegoZasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego Fot. MRPiPS

Na jakich zasadach będzie przyznawany dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

MRPiPS poinformowało również o tym, że zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego pozostają bez zmian. Rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem muszą złożyć oświadczenie u pracodawcy, natomiast osoby prowadzące działalność pozarolniczą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Więcej o: