Szkoła w dobie pandemii. Będą dodatkowe pieniądze na naukę zdalną

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekaże dodatkowe pieniądze na naukę online oraz szkolenia dla nauczycieli. - Wszystko na wypadek pogorszenia się sytuacji epidemicznej - zapowiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, szefowa resortu.

"Projekt 'Zdalna szkoła' i 'Zdalna Szkoła +' to odpowiedź na sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy był niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych z programu Polska Cyfrowa wyposażamy w taki sprzęt szkoły, które udostępniają go potrzebującym uczniom i nauczycielom. Kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt też tam trafi - będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów" - poinformowało MFiPR na swojej stronie internetowej.

Zobacz wideo Katarzyna Hall: Szkoła powinna mieć możliwość elastycznego reagowania

Dofinansowanie w wysokości prawie 370 milionów złotych pozwoliło na zakup laptopów i tabletów dla 200 tysięcy uczniów i 31 tysięcy nauczycieli z 13 tysięcy szkół. Dodatkowo środki zostały przeznaczone również na oprogramowanie oraz mobilny dostęp do internetu potrzebnych do prowadzenia zdalnych lekcji.

Ponad miliard euro na rozwój sieci szerokopasmowych 

Jak zapowiedziało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach programu Polska Cyfrowa ponad miliard euro środków z Unii Europejskiej będzie zaangażowanych w rozbudowę sieci szerokopasmowych. Powstanie blisko 106 tysięcy kilometrów nowych sieci internetowych.

Dzięki już dofinansowanym przedsięwzięciom do 2023 roku w zasięgu szybkiego internetu znajdzie się około 2 miliony gospodarstw domowych. Natomiast szybki internet, powyżej 100 Mb/s, dotrze do ponad 11 tysięcy placówek oświatowych.

Dofinansowanie programu umożliwiającego przeprowadzenie egzaminów online 

Prawie 66 milionów złotych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczonych na wyposażenie instytucji edukacyjnych w narzędzia usprawniające prowadzenie edukacji w formie zdalnej oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia kształcenia na odległość, na wypadek ewentualnego pogorszenia sytuacji epidemiologicznej. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydała zgodę na realizację przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektów nadzwyczajnych.

Za te pieniądze opracowane zostanie narzędzie IT umożliwiające przeprowadzanie egzaminów próbnych w formule zdalnej. Będzie ono wykorzystywane do cyklicznie prowadzonych testów online, ewentualnie pozwoli na przeprowadzenia egzaminu próbnego w formie zdalnej.

Więcej o: