Lekarze postulują pilne zmiany w strategii walki z COVID-19. Chodzi m.in. o testy dla osób kończących kwarantannę

Konieczne jest przyjęcie pilnych korekt w strategii walki z SARS-CoV-2 i COVID-19 - ocenia samorząd lekarski. Naczelna Rada Lekarska postuluje zmiany m.in. w obszarze testowania, szpitalnictwa i ratownictwa medycznego.
Obserwując z niepokojem trudną sytuację, (…) wzrastającą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i przypadków COVID-19, pogłębiające się problemy systemu ochrony zdrowia Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że konieczne jest przyjęcie pilnych korekt w strategii walki z zakażeniami i ich następstwami

- wskazano w stanowisku. Proponowane zmiany obejmują zwiększenie dostępu do diagnostyki molekularnej przez wsparcie i ułatwienie procedur rejestracji dodatkowych punktów pobrań wymazów i szerokie rozpowszechnienie i objęcie finansowaniem NFZ zwalidowanych szybkich testów antygenowych, m.in. dla szpitali. 

NRL chce wprowadzenia pilnych zmian w systemach informatycznych służących gromadzeniu danych o zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (EWP, IKR) tak, by uwzględniały nowe metody diagnostyczne, co usprawniłoby kontakt z osobami o pozytywnym wyniku badania. Samorząd lekarski upomina się o przywrócenie testowania osób kończących kwarantannę, która obecnie trwa 10 dni, czyli, jak podnosi NRL, krócej niż okres wylęgania, albo o wydłużenie kwarantanny do 14 dni.

Postulaty obejmują też zwiększenie bazy miejsc szpitalnych dla pacjentów z przypadkami COVID-19 bez dalszego ograniczania dostępu do opieki dla pacjentów niezakażonych. Proponowana korekta strategii przewiduje również m.in. rozbudowę bazy izolatoriów, wsparcie transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego i zapewnienie na poziomie centralnym ciągłości dostaw tlenu dla szpitali w całym kraju.

Samorząd lekarski deklaruje pomoc

NRL dostrzega konieczność wzmocnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miastach i w gminach przez zwiększenie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rada postuluje ponadto zmiany w obszarze finansowania świadczeń zdrowotnych związanych z przypadkami COVID-19, wsparcie dla sektora medycyny ambulatoryjnej, wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzenie jednolitego sposobu zbierania danych do monitorowania pandemii oraz zwiększenie nacisku na działania prospołeczne. NRL opowiada się też za zwiększeniem pojemności kostnic szpitalnych np. przez wprowadzenie chłodni kontenerowych i uporządkowanie zasad pochówku pacjentów z COVID-19, w tym w przypadku, gdy rodzina jest w izolacji lub na kwarantannie oraz zapewnienie obsługi kostnic kontenerowych.

Samorząd lekarski zadeklarował w stanowisku pomoc przy opracowywaniu zmian strategii walki z epidemią. NRL akcentuje w nim, że tworzenie aktów prawnych musi odbywać się we współpracy ze środowiskiem medycznym.

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)

Koronawirus: Aktualne zalecenia i informacje na gov.pl

Zobacz wideo Morawiecki: Krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna, czyli całkowity lockdown
Więcej o: