Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzice mogą zostać bez wsparcia na święta i ferie

Nieoficjalnie na czas przerwy świąteczno-noworocznej, a także ferii zimowych dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma zostać zawieszony. Tak wynika z ustaleń dziennikarzy RMF FM.

Jak poinformował w komunikacie rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski, do 24 grudnia 2020 r. został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Co stanie się jednak po tym czasie?

Nieoficjalnie: Rodzice zostaną bez wsparcia na święta i ferie

Zgodnie ze wstępnym planem Rady Ministrów, zasiłek będzie obowiązywał tylko do wigilii świąt Bożego Narodzenia. Rząd zdecydował również, że ferie zimowe odbędą się w jednym terminie od 4 do 17 stycznia, czyli zaraz po Nowym Roku. "W tym czasie zasiłek ma nie obowiązywać. Rodzice będą musieli zatem pracować z domu, albo - jeśli się nie da - korzystać z urlopu" - podaje RMF FM i przypomina, że podobna sytuacja miała miejsce w wakacje br.

Zobacz wideo Władysław Kosiniak-Kamysz gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl (30.11)

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 24 listopada 2020 r. wprowadziły obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób: zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły. Jeśli wystąpią z takim wnioskiem i korzystają z opieki zapewnionej przez szkołę, nie przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Chodzi o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład u pracodawcy czy zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie w ZUS, mogą to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Co ważne, zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Więcej o: