Noszenie maseczek w miejscu pracy. Wprowadzono zmiany w rozporządzeniu rządu. Zdecyduje pracodawca

Wprowadzono zmiany w rozporządzeniu, które dotyczyło obowiązku noszenia maseczek w miejscu pracy. Zgodnie z nowymi zaleceniami to pracodawca będzie decydował o konieczności zasłaniania ust i nosa przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

O zmianie poinformowano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

"Zakłada się zmianę przepisu, który nakazywał zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Powyższe rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je, tak by pracodawca decydował w tym zakresie" - napisano.

Koronawirus, zdjęcie ilustracyjneMaseczki w pracy jednak nieobowiązkowe? Rząd planuje kolejną zmianę rozporządzenia

Zmiany w rozporządzeniu dotyczące noszenia maseczek w pracy. Decyzję w tym zakresie podejmą pracodawcy

Od środy 2 grudnia to pracodawca zadecyduje, czy pracownicy muszą zakładać maseczki, jeśli w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Zmiana w rozporządzeniu dotyczy też pracowników przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, wychowania, szkolnictwa wyższego, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, a także obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Policja: ponad 200 mandatów i 1,5 tys. wniosków do sądu po demonstracjach koronasceptykówUstawa covidowa. Za brak maseczki grozi wyższy mandat. Nie 500, a 1000 zł

W tych przypadkach wprowadzono zwolnienie z obowiązku zakrywania nosa i ust w stosunku do pracowników wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w takich budynkach. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to zarządzający budynkiem postanowi inaczej.

Dodatkowo w zakładach pracy będzie można odkrywać usta i nos w celu spożycia posiłku. "Co jest rozwiązaniem oczywistym" - dodano w uzasadnieniu.

Zobacz wideo Braun do Kidawy-Błońskiej zwracającej mu uwagę na brak maseczki: Nigdy nie ośmieliłbym się sugerować pani, co założyć, a co zdjąć
Więcej o: