Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski. Zaszczepieni są z niej zwolnieni

Od 28 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia. Ograniczenia dotyczą m.in. osób przyjeżdżających do Polski, które będą musiały udać się na kwarantannę. Obowiązek nie dotyczy każdego, zwolnione są z niego m.in. zaszczepione osoby.

Obostrzenia, które weszły w życie 28 grudnia, będą obowiązywały do 17 stycznia. Rząd ograniczył m.in. działanie galerii, siłowni i basenów. Zamknięto hotele i stoki narciarskie. Obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych np. wesel oraz ograniczenia w poruszaniu się dla młodzieży przed 16. rokiem życia. Pojawiły się również obostrzenia dotyczące osób wjeżdżających do kraju. 

Zobacz wideo Mandat za spacer w sylwestra? Niejasne wypowiedzi przedstawicieli rządu

Obowiązkowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski

Na 10-dniową kwarantannę muszą udać się osoby przyjeżdżające do naszego kraju transportem zbiorowym, czyli koleją, samolotami i autobusami. Dotyczy to osób przyjeżdżających z całego świata, także z państw członkowskich Unii Europejskiej. Już przed przekroczeniem granicy pasażerowie transportu zbiorowego muszą przekazać przewoźnikowi dane osobowe i kontaktowe. Ponadto przyjeżdżający do Polski zobowiązani są do podania adresu, pod którym będą odbywali obowiązkową kwarantannę. Przewoźnik dane te przekazuje niezwłocznie jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Nie wszyscy muszą przejść. Zaszczepione osoby zwolnione są z tego obowiązku

Nie wszyscy będą musieli przejść kwarantannę po przybyciu do Polski. Jeśli obywatel chce uniknąć tego obowiązku, musi przedstawić zaświadczenie, że został zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. Pozostałe przypadki zwolnienie z kwarantanny dotyczą konkretnych grup. 

Z kwarantanny i obowiązku przekazania danych zwolnieni są:

  • podróżni, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19,
  • osoby przekraczające granicę państwową wewnątrz Unii Europejskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym,
  • pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, w tym obsada pociągu, którzy zostali wpisani na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
  • osoby wykonujące zawód medyczny, które przekraczają granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce czy osoby prowadzące działalność naukową oraz pobierające w Polsce naukę,
  • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierze wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa podczas pełnienia czynności służbowych.
Więcej o: