NIK skontroluje rząd w związku z pandemią. Sprawdzi m.in. skuteczność tarczy antykryzysowej

W 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli ma zwrócić szczególną uwagę na problemy związane z wirusem SARS-CoV-2. NIK przeprowadzi m.in. kontrole funkcjonowania szpitali, szkół i administracji publicznej w warunkach pandemii.

W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o najważniejszych celach na rok 2021. Przede wszystkim NIK zajmie się sprawami związanymi z pandemią koronawirusa. Izba przeprowadzi m.in. kontrole funkcjonowania szpitali, szkół i administracji publicznej w warunkach pandemii. Sprawdzi także skuteczność tarczy antykryzysowej oraz zastosowania ulg i zwolnień podatkowych, a także sprawność funkcjonowania systemów i instytucji finansowych.

NIK przyjrzy się działaniom rządu 

"Intencją NIK jest nie tylko przedstawienie stanu realizacji przez instytucje publiczne zadań związanych ze zwalczaniem skutków pandemii. Niezwykle ważne będzie także wskazanie możliwości wypracowania takich rozwiązań, które w przyszłości pozwolą zabezpieczyć państwo i społeczeństwo przed destrukcyjnymi następstwami sytuacji kryzysowych, zagrażających stabilności finansowej i gospodarczej oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu obywateli" - czytamy w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli.

Zobacz wideo Czy możemy określić czas zakończenia pandemii?

Kontrolerzy sprawdzą, czy zmiany w organizacji i finansowaniu szpitali w czasie pandemii zapewniły ich prawidłowe funkcjonowanie. Kontrole zaplanowano także w oświacie, która musiała przestawić się na nauczanie za pomocą sieci komputerowych. NIK sprawdzi, jak zorganizowano i realizowano kształcenie dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia wirusem.

"Kluczową rolę w walce z pandemią odgrywają rząd wraz z wojewodami oraz samorządy. Zbadana zostanie także ich działalność, w szczególności udzielanie ulg, zwolnień podatkowych i innych elementów wsparcia podatników oraz w jaki sposób wypłacano zwrot podatków" - podano.

Tarcza antykryzysowa pod lupą

NIK przyjrzy się, jak tarcza antykryzysowa została wdrożona i czy stała się skutecznym narzędziem w udzielaniu pomocy gospodarce. Kwestie finansowe to też usprawnienie poboru podatku VAT i jego skuteczność w warunkach pandemii i wyhamowania gospodarki. W pomoc w łagodzeniu skutków wywołanych przez pandemię zaangażowane są też banki, dlatego NIK sprawdzi, czy podejmowały one zgodne z prawem i skuteczne działania w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii.

Zbadanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 uwzględni także coroczna kontrola wykonania budżetu państwa.

Więcej o: