Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Świadczenie wypłaci KRUS i ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony także dla ubezpieczonych w KRUS. Wcześniej o wydłużeniu świadczenia informował ZUS. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można pobierać do 14 lutego.

W miniony czwartek rząd poinformował, że przedłuża większość obostrzeń do 14 lutego. Nie od razu było jasne, czy zostanie wydłużony także okres, w którym będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ministra Marlena Maląg zapowiadała, że rząd planuje to zrobić. Z treści rozporządzenia opublikowanej następnego dnia wynikało, że rząd zdecydował się wydłużyć dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Potwierdził to jeszcze na swojej stronie ZUS, a parę dni później także KRUS. 

Zobacz wideo Bielan o szczepieniu posła Girzyńskiego: Jakaś kara musi być

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w ZUS

ZUS poinformował, że świadczenie będzie można uzyskać do 14 lutego 2021 roku. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci:

 • do lat 8,
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie mogą pobierać rodzice, którzy muszą sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19.

Kolejki karetek przed portugalskimi szpitalami Portugalia. Niemal połowa ofiar koronawirusa zmarła w styczniu

"Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta." - informuje ZUS.

By otrzymać zasiłek należy złożyć o swoje płatnika składek oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

KRUS także informuje, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony

Również KRUS poinformował, że do 14 lutego ubezpieczeni w instytucji będą mogli pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przysługuje na takich samych zasadach, jak w przypadku ubezpieczonych w ZUS, z tą różnicą, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą się ubiegać rodzice, którzy muszą opiekować się:

 • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Norki na fermie (zdjęcie ilustracyjne) Pierwszy w Polsce SARS-CoV-2 u norek. Hodowcy muszą je wybić. I protestują

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS można złożyć:

 • za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS - ePUAP,
Więcej o: