Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 marca. Komu przysługuje świadczenie?

Do 28 marca br., uprawnieni rodzice mogą korzystać z wydłużonego, dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Odpowiadamy, kto może z niego skorzystać.

Wydłużająca się w czasie epidemia koronawirusa sprawiła, że Rada Ministrów postanowiła o przedłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 marca 2021 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że świadczenie będzie przysługiwało na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli:

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
Zobacz wideo Co z przedszkolami? Adam Niedzielski: Rozszerzenie obostrzeń z województw najbardziej dotkniętych pandemią

- Wiemy, jak ważna jest to kwestia dla wielu rodziców, dlatego zdecydowaliśmy o wydłużeniu prawa do zasiłku - mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów przedłużony. Kto może z niego skorzystać?Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. Świadczenie można pobierać do 28 marca

Kto ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8;
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
Więcej o: