Łatwiejszy wjazd do Niemiec. Obostrzenia na granicy z Polską zostały złagodzone

Do Niemiec możemy już łatwiej wjechać - nasi sąsiedzi złagodzili przepisy dla polskich podróżujących. Kwarantanna nie jest konieczna, a granicę można przekroczyć nawet bez szczepienia i negatywnego testu na koronawirusa. Nowe przepisy dotyczą jednak tylko wybranych grup.

Natomiast obostrzenia dla osób wjeżdżających z Niemiec do Polski są do 5 czerwca bardziej restrykcyjne. Trzeba pokazać negatywny test na koronawirusa. Zaświadczenie musi być sporządzone w języku polskim lub angielskim. Z tego obowiązku wyłączeni są pracownicy transgraniczni oraz osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. 

Niemcy zdecydowali się na poluzowanie obostrzeń na granicach. Od środy (19 maja) obowiązują nowe przepisy.

Jak informuje Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji z kwarantanny zwolnionych jest wiele osób. Przede wszystkim dotyczy to pobytów nie dłuższych niż 24 godziny w ramach tzw. małego ruchu granicznego. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy podróżujący są zaszczepieni, ani to, czy są ozdrowieńcami. Są też inne grupy osób, które mogą swobodnie przekraczać granicę polsko-niemiecką.

Zobacz wideo Poznajcie Niemcy. Kraj wielkiego przemysłu i rozdrobnionego winiarstwa

Niemcy. Obostrzenia na granicach

Z obowiązku przejścia kwarantanny, a także konieczności rejestracji i testów zwolnione są osoby, które:

 • przebywają w Polsce lub Niemczech mniej niż 24 godziny w ramach tzw. małego ruchu granicznego,
 • z powodów zawodowych, studiów lub szkoły regularnie przekraczają granicę i przynajmniej raz na tydzień wracają do swojego miejsca zamieszkania w innym kraju, niż pracują, studiują lub uczęszczają do szkoły („pendlerzy”),
 • sprawują opiekę nad osobami wymienionymi w poprzednim punkcie i zawożą lub odbierają te osoby z innego kraju niż miejsce zamieszkania,
 • przebywają do 72 h w Niemczech lub w Polsce w związku z odwiedzinami krewnego pierwszego stopnia, małżonka lub konkubenta, który nie jest członkiem tego samego gospodarstwa domowego, lub w związku ze sprawowaniem wspólnej opieki lub wykonywaniem prawa do kontaktów z dzieckiem,
 • wjeżdżają do Niemiec w celach tranzytowych i opuszczą Niemcy najszybszą trasą (tranzyt przez Niemcy),
 • wjeżdżają do Niemiec jako pracownicy transportu, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zasad ochrony i higieny.

Niemcy Niemcy. Na wschodzie brakuje rąk do pracy. Groźba skrajnego ubytku siły roboczej

Kwarantanny po wjeździe do Niemiec da się też uniknąć, rejestrując się na stronie www.einreiseanmeldung.de, gdzie można załączyć zaświadczenia o negatywnym teście, o szczepieniu albo o byciu ozdrowieńcem. Honorowane są zaświadczenia w językach niemieckim, angielskim, francuskim hiszpańskim i włoskim. Przepisy te dotyczą osób, które:

 • przebywają w Niemczech dłużej niż 72 h w związku z odwiedzinami krewnego pierwszego stopnia, małżonka lub konkubenta, który nie jest członkiem tego samego gospodarstwa domowego, lub w związku ze sprawowaniem wspólnej opieki, lub wykonywaniem prawa do kontaktów z dzieckiem,
 • wjeżdżają do Niemiec w celu odwiedzin krewnych drugiego stopnia niezależnie od czasu pobytu,
 • wjeżdżają do Niemiec w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego,
 • wjeżdżają do Niemiec w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia lub w związku z opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub pomocy,
 • wjeżdżają do Niemiec albo wyjeżdżają z Niemiec na okres do pięciu dni z powodów bezwzględnie koniecznych związanych z pracą, działalnością gospodarczą, studiami lub nauką z uwagi na sytuację niecierpiącą zwłoki (niedającą się odsunąć w czasie).

Granica Polska - Niemcy w Kołbaskowie. Polska eksportuje do Niemiec więcej niż USA

"Urlopy w Polsce, niepołączone z odwiedzinami krewnych, jeszcze do 30 czerwca 2021 r. wymagają odbycia w Niemczech kwarantanny, chyba że do właściwego Urzędu Zdrowia (Gesundheitsamt) zostanie przesłany negatywny wynik testu albo zaświadczenie o szczepieniu, albo o byciu ozdrowieńcem. Kwarantanna zostaje wówczas zakończona z chwilą przesłania tych dokumentów do właściwego urzędu, np. w czasie dokonywania rejestracji na portalu www.einreiseanmeldung.de." - informuje Centrum Kooperacji. 

Paszporty covidowe ułatwią podróże

Niedługo przekraczanie granic może być nieco prostsze. Polska dołączyła bowiem do programu pilotażowego paszportów covidowych. Testy będą miały miejsce od czwartku 20 maja do wtorku 25 maja. 

To będzie rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które mają aktualny test covidowy

- zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w rozmowie z RMF MF.

Więcej o: