52 proc. badanych uważa, że tzw. paszporty covidowe to niezbędny środek bezpieczeństwa [SONDAŻ]

Czy paszporty covidowe wprowadzone przez Unię Europejską mogą zagwarantować bezpieczeństwo podczas tegorocznych wakacji? 52 proc. ankietowanych biorących udział w sondażu Kantar Public uznało, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest niezbędne.

52 proc. ankietowanych uważa, że wprowadzenie tzw. paszportów covidowych to niezbędny środek bezpieczeństwa i ochrony przed koronawirusem w Polsce. Przeciwnego zdania jest 36 proc. badanych. W tym samym badaniu 46 proc. ankietowanych stwierdziło, że wprowadzenie certyfikatów covidowych jako sposobu zapobiegania pandemii to sprawiedliwe rozwiązanie. 41 proc. jest zdania, że nie - wynika z sondażu Kantar Public.

Zobacz wideo Bodnar o certyfikatach covidowych: Bardzo dobrze, że zostaną wprowadzone

Paszporty covidowe w Unii Europejskiej startują od lipca 2021 r. 

Od 1 lipca zostaną wprowadzone tzw. paszporty covidowe, które ułatwią podróżowanie do innych krajów; badani zostali w związku z tym spytani, czy jest to rozwiązanie sprawiedliwe, zgodne z prawem i czy jest niezbędnym środkiem bezpieczeństwa.

Wprowadzenie paszportów covidowych. Czy to dobre rozwiązanie?

Na pytanie, czy wprowadzenie paszportów covidowych jest rozwiązaniem sprawiedliwym twierdząco odpowiedziało 46 proc. badanych; przecząco - 41 proc. 13 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Na pytanie, czy wprowadzenie paszportów covidowych jest zgodne z prawem, 40 proc. ankietowanych odpowiedziało, że tak; przeciwnego zdania jest 42 proc. respondentów. 18 proc. nie ma zdania na ten temat.

Ponad połowa badanych, bo aż 52 proc. osób biorących udział w ankiecie, jest zdania, że przyjęcie paszportów covidowych to niezbędny środek bezpieczeństwa; przeciwnego zdania jest 36 proc. badanych; 12 proc. nie ma opinii w tej sprawie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 11-16 czerwca 2021 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1011 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka / PAP

***

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.

Więcej o: