Loty do Polski. Pasażerowie od teraz powinni wypełnić elektroniczną kartę lokalizacji podróżnego

Pasażerowie przybywający do Polski samolotem, powinni przed odprawą wypełnić w formie elektronicznej kartę lokalizacji podróżnego - tak wynika z wchodzącej w życie w sobotę nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów, dotyczącej m.in. ograniczeń w czasie epidemii.

Chodzi o opublikowaną w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zobacz wideo Co zachęciłoby Polaków do zaszczepienia się przeciw COVID-19?

Osoby przylatujące do Polski samolotem muszą wypełnić elektroniczną kartę lokalizacji podróżnego

Jedna ze zmian dotyczy osób podróżujących do Polski samolotem - przed odprawą powinny one wypełnić kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej. Jednak, gdy nie ma takiej możliwości, personel pokładowy przekaże kartę podróżnemu do uzupełnienia w formie papierowej.

Dodatkowo nowelizacja przewiduje poszerzenie grona osób uprawnionych do zwolnienia z kwarantanny granicznej:

  • o dzieci do 12. roku życia, podróżujące pod opieką przedstawiciela linii lotniczej,
  • osoby przekraczające granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu Schengen posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Ponadto w nowelizacji zmodyfikowano przepis dotyczący "katalogu państw, w odniesieniu do których podróżujący rozpoczynający podróż z ich terytorium nie są uprawnieni do zwolnienia się z obowiązku odbycia kwarantanny przez uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia, lub na terenie lotniska, przed odprawą graniczną".

Przepisy rozporządzenia, z pewnymi wyjątkami obowiązują od soboty, 10 lipca.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie GIS, w przypadku osoby przekraczającej granicę Polski, której podróż rozpoczęła się z terytorium państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, zwolnienie z kwarantanny jest możliwe po wykonaniu testu na koronawirusa w ósmej dobie, po przybyciu do kraju. "Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego" - podaje GIS.

PAP/ tor/ mmu/

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl.

Więcej o: