Świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS za maj 2021 r. Jak złożyć wniosek?

Rozporządzenie zakładające przyznanie świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS za maj 2021 r. trafiło do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów - poinformowało w czwartek Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podpowiadamy, jak złożyć wniosek.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udzieliło odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika MŚP w sprawie przedłużenia stosowania mechanizmów pomocowych dla branż, które pozostawały zamknięte w maju oraz branż, które nie mogły osiągać przychodów w czerwcu. Chodzi m.in. o przedstawicieli branży gastronomicznej, których lokale nie mogły prowadzić działalności w innej formie niż sprzedaż na wynos lub w dostawie do 15 maja 2021 r. 

Zobacz wideo Polski Ład budzi skrajne emocje. Czy propozycje PiS-u zapewnią "dekadę rozwoju"?

Informacja o podjęciu prac w powyższym zakresie została udostępniona m.in. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Postojowe i zwolnienie ze składek ZUS za maj

Wcześniej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się do byłego wicepremiera i byłego ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina o wydanie rozporządzenia do Tarczy Branżowej w celu przedłużenia stosowania mechanizmów pomocowych dla branż, które ze względu na obostrzenia gospodarcze nie mogły uzyskiwać przychodów w maju i czerwcu tego roku.

Według MRPiT wsparcie dla tych przedsiębiorców oferowane będzie w dwóch podstawowych formach: jednego dodatkowego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS za maj 2021 r.

Planowany termin przyjęcia projektu rozporządzenia przez Radę Ministrów wyznaczono na III kw. 2021 r. - podano w komunikacie. 

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie do ZUS-u wniosku o świadczenie postojowe RSP-D.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek można przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej);
  • za pośrednictwem poczty;
  • osobiście w placówce ZUS.

ZUS przypomina, by nie przesyłać wniosków mailem, ponieważ dokumenty przesłane w taki sposób nie będą rozpatrywane przez urzędników.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaznacza, że poprawne wypełnienie wniosku może przyspieszyć uzyskanie wsparcia w formie świadczenia postojowego. 

Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na pole dotyczące rachunku bankowego. W przypadku przyznania świadczenia, na ten rachunek zostanie przekazana wypłata. Numer rachunku musi mieć 26 znaków. Po jego wpisaniu należy sprawdzić czy na pewno jest zgodny z numerem rachunku nadanym przez bank. Osoby, które korzystają z bankowości elektronicznej mogą - w celu uniknięcia pomyłki - przekopiować do wniosku numer rachunku dostępny po zalogowaniu się na swoje konto na stronie banku.

Następnie należy - odpowiednio do swojej sytuacji - wypełnić pola dotyczące spełnienia warunków określonych przepisami. Od tego zależy czy i w jakiej wysokości przyznane zostanie świadczenie. Jeśli składamy wniosek w formie papierowej, musimy pamiętać także o podpisaniu dokumentu. 

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Wnioski o zwolnienie ze składki ZUS składa się jedynie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Dokumenty w tej sprawie oznaczone są jako RDZ-B7. Instrukcję można znaleźć pod TYM adresem

Więcej o: