Paszport covidowy. Przedsiębiorca "zweryfikuje zdrowie" pracownika i klienta. Nowy projekt rządu

Na stronie KPRM pojawiła się zapowiedź projektu dot. sprawdzania przez pracodawcę, czy pracownicy są zaszczepieni i delegowania ich w związku z tym do konkretnych zadań. Jest też założenie, które umożliwia przedsiębiorcom obsługę tylko zaszczepionych, ozdrowieńców lub osób z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Wówczas unikną lockdownu.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu pojawił się projekt ustawy, w której zawarte są nowe możliwości dla pracodawców oraz przedsiębiorców. "Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" jest już dostępny na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zobacz wideo Niedzielski: Bierzemy pod uwagę regionalizację obostrzeń. Decydować będzie poziom wyszczepienia

Koronawirus w Polsce. Projekt nowych przepisów dla pracodawców i przedsiębiorców

Pierwszy punkt projektu dotyczy kwestii, która w ostatnim czasie była poruszana przez wielu polityków. Zakłada on, że pracodawca będzie mógł sprawdzić, którzy pracownicy się zaszczepili, którzy chorowali na COVID-19 oraz kto ma negatywny lub pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Projekt zakłada, że pracodawca na tej podstawie będzie mógł oddelegować osobę niezaszczepioną czy z pozytywnym wynikiem testu "poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować go na urlop bezpłatny".

Co istotne, nowe przepisy obejmą też osoby, które szukają pracy. Już w trakcie rekrutacji kandydat będzie musiał udzielić firmie informacji zdrowotnych. Pracodawca miałby też  "możliwość oczekiwania powyższych informacji przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą ubiegającą się o pracę".

Przedsiębiorcy będą mogli uniknąć obostrzeń - podstawą paszporty covidowe

Projekt wprowadza też rozwiązania, dzięki którym przedsiębiorcy unikną ewentualnego lockdownu. Stanie się tak wtedy, gdy będą obsługiwać osoby, które posiadają tzw. paszport covidowy. Dokładny zapis tego przepisu brzmi następująco:

"Zgodnie z projektowanymi przepisami przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym czasowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 46b pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie podlegałby takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2".

Weryfikacja "statusu zdrowotnego" ma być prowadzona przez aplikację mobilną udostępnioną przez Centrum e-Zdrowia lub przy wykorzystaniu zaświadczeń, na których umieszczony będzie "wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia". Zaświadczenia ze zdjęciem "będą mogły być wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny". Fotografie mają natomiast pochodzić z Rejestru Dowodów Osobistych - nie będzie więc konieczności przedstawiania nowego zdjęcia.

Więcej o: