Niepokojący wzrost skrajnego ubóstwa. "To przez pandemię i lockdown" [RAPORT]

Wzrost skrajnego ubóstwa w Polsce związany jest m.in. ze zmniejszeniem wydatków gospodarstw domowych, wynikających z ograniczeń spowodowanych pandemią i lockdownem - powiedziała w piątek w Sejmie wiceministerka rodziny Anna Schmidt.

Wiceszefowa ministerstwa rodziny Anna Schmidt przedstawiła w Sejmie informację o działaniach rządu na rzecz zapobiegania wzrostowi ubóstwa, w tym wśród osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, w kontekście raportu Poverty Watch, i zmian w budżecie na 2022 r. Pytanie w tej sprawie złożyli posłowie i posłanki Lewicy.

Przez całą dobę w województwie śląskim działa bezpłatna infolinia dla osób w kryzysie bezdomności: 987 'Skrajne ubóstwo wyeliminowalibyśmy za ułamek 500+. Ale to niewykonalne'

Coraz mniej gospodarstw domowych otrzymuje pomoc społeczną

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) opublikował raport na temat biedy w Polsce (Poverty Watch). Wynika z niego, że w 2020 r. zasięg ubóstwa skrajnego zwiększył się z 4,2 do 5,2 proc., a liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie zwiększyła się o około 378 tys. - z 1,6 mln w 2019 do 2 mln w 2020 r.

Liczba dzieci w skrajnym ubóstwie zwiększyła się o około 98 tys. - z 313 tys. w 2019 r. do 410 tys. w 2020 r. Z kolei liczba skrajnie ubogich seniorów wzrosła o około 49 tys. - z 264 tys. w 2019 do 312 tys. w 2020 r.

Zdaniem wiceszefowej resortu rodziny z dużą ostrożnością należy interpretować te dane. Mówiła, że wzrost ubóstwa skrajnego nie jest związany ze spadkiem dochodów gospodarstw domowych, ale z ograniczonymi, w przypadku niektórych grup, np. osób z niepełnosprawnością, możliwościami wydatkowymi.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Ubóstwo skrajne w Polsce wzrosło w 2020 r. do 5,2 proc.

- Ubóstwo skrajne w 2019 r. wyniosło 4,2 proc. i było najniższe od 2008 r. Wzrostu ubóstwa skrajnego upatrywać można też w zmianach dotyczących konsumpcji, związanych ze zmniejszeniem wydatków gospodarstw domowych wynikających z ograniczeń spowodowanych pandemią i lockdownem - powiedziała Schmidt.

Podkreśliła, że sukcesywnie spada liczba gospodarstw domowych, którym udzielona została pomoc społeczna z powodu ubóstwa. - W 2020 r. takich gospodarstw było o 33 tys., a więc o 8 pkt procentowych mniej niż w roku 2019 - dodała wiceminister.

Zwróciła uwagę, że w 2020 r. spadła także ogólna liczba osób objętych pomocą społeczną, w tym rodzin z dziećmi, w stosunku do danych z 2018 r. - Ten spadek odnotowujemy na poziomie około 8 punktów procentowych, przy czym najwyższy spadek w tym okresie zauważa się w przypadku pomocy dla rodzin z dziećmi, bo to jest około 20,5 punkta procentowego - podkreśliła Schmidt.

Rośnie zapotrzebowanie na węgiel Sroga zima może zmusić Polskę do importu węgla z Rosji. Ceny wzrosły o 200 proc.

Rząd ma przeznaczyć dodatkowy 1 mld zł na program wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Schmidt przekonywała, że działania podejmowane na rzecz zapobiegania wzrostowi ubóstwa stanowią jeden z priorytetów rządu i są kierowane m.in. do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Zaznaczyła, że polityka wsparcia kierowana jest na działania zwiększające szanse osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy przez podnoszenie ich poziomu samodzielności, aktywności i mobilności i przez ograniczenie ponoszenia przez osoby z niepełnosprawnościami kosztów usług opiekuńczych.

- Programy rządowe i resortowe w tym zakresie realizowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego i ich łączna wartość na 2022 rok opiewa na 530 mln zł - mówiła Schmidt. Dodała, że pieniądze są przeznaczone na opiekę wytchnieniową, program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, centra opiekuńczo-mieszkalne czy rodzinne ośrodkiem wsparcia.

- Ponadto - mówiła - na lata 2022-2024 zaplanowano nowe działania w ramach pakietu "Samodzielność, aktywność, mobilność", na który zostanie przeznaczony dodatkowy miliard złotych.

- W tej kwocie zawiera się 800 mln zł, które zostaną pokryte ze środków PFRON na pakiet programów "Mieszkanie dla osób z niepełnosprawnościami", program samochodowy oraz finansowanie tworzenia warsztatów terapii zajęciowych i zaz-ów (zakładów aktywności zawodowej). 200 mln, które zostanie wydatkowane w przeciągu trzech lat, zostanie pokryte z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na stworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących - wymieniła wiceminister.

Przypomniała, że w ramach strategii przygotowanej przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych przewidziano m.in. opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawności.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec / kkr/ joz/

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl

Więcej o: