NFZ zmienia finansowanie szpitali tymczasowych i transportu sanitarnego

NFZ zmienił finansowanie szpitali tymczasowych i transportu sanitarnego w związku ze zwalczaniem COVID-19 - wynika ze znowelizowanego zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiana wycen dotyczy transportu sanitarnego wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jak również finansowania szpitali tymczasowych.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, od 1 grudnia 2021 r. opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez jedną osobę wynosi 1434 zł, a przez zespół co najmniej dwuosobowy – 2373 zł. Z kolei opłata za transport sanitarny realizowany przez jedną osobę to kwota 191 zł, a przez zespół co najmniej dwuosobowy - 324 zł.

Finansowanie szpitali tymczasowych od 1 listopada 2021 r. odbywa się z wykorzystaniem nowopowstałych produktów rozliczeniowych. Są to kolejno: opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym w wysokości 1667,79 zł i hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 w szpitalu tymczasowym - 2428 zł.

NFZ zmienił wyceny za szpitale tymczasowe

NFZ podkreślił, że nowe zasady rozliczeniowe opierają się na dwóch podstawowych produktach rozliczeniowych: za gotowość (za dostępne moduły), i za hospitalizacje z pobytem dobowym pacjenta, przyjmując założenie uruchomienia od razu dwóch modułów 28-łóżkowych z wymaganą liczbą personelu medycznego. "Powstanie kolejnego modułu uzależnione jest od zajętości liczby łóżek" - podkreślił fundusz.

Jeśli chodzi o finansowanie szpitala, który pozostaje w gotowości, to opłata ryczałtowa naliczona jest za moduł obejmujący nie więcej niż 56 łóżek, a gdy co najmniej 48 z tych łóżek jest już zajętych, to opłata ryczałtowa jest naliczana za moduł kolejny, nie więcej niż 28 łóżek, o ile tyle jest dostępnych.

Jak zaznaczył fundusz, w przypadku spadku obłożenia liczby łóżek w uruchomionych modułach ich finansowanie odbywa się jeszcze przez 14 dni gotowości, pod warunkiem zapewnienia pełnej wymaganej obsady kadrowej.

Ponadto NFZ przekazał, że zgodnie z analizą dokonaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (OAiIT) szacowany miesięczny koszt funkcjonowania 28-łóżkowego modułu szpitala tymczasowego wynosi 1,8 mln zł, przy założeniu, że zajęte są 24 łóżka (85 proc.).

Dodatkowo, w zarządzeniu zmieniono wartość produktu rozliczeniowego dotyczącego pobytu pacjenta w szpitalu, związanego z leczeniem COVID-19 w OAiIT na 1,16 zł. (PAP)

Autorka: Klaudia Torchała/ tor/ joz/

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl

Zobacz wideo Dr Szułdrzyński tłumaczy, kto choruje w IV fali COVID-19 i czy czeka nas V fala koronawirusa
Więcej o: