Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Od dziś można składać wniosek o odszkodowanie. Ile wyniesie?

Fundusz kompensacyjny właśnie ruszył. "Od dziś do Rzecznika Praw Pacjenta można składać wnioski o przyznanie świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Daje on możliwość ubiegania się o odszkodowanie po wystąpieniu ciężkiego działania niepożądanego w związku z przyjęciem szczepionki przeciw COVID-19" - wyjaśnił Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych ma umożliwić pacjentom szybkie uzyskanie odszkodowania w przypadku, gdy po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 doszło u nich do niepożądanych powikłań. Sejm przyjął nowelizację ustawy o funduszu w grudniu 2021 roku. Wnioski o odszkodowanie można wysyłać od soboty, 12 lutego 2022 roku.

Warunkiem uzyskania świadczenia będzie pobyt w szpitalu przez minimum 14 dni lub wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego wymagającego co najmniej obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, lub izbie przyjęć. Odszkodowanie otrzymają te osoby, u których wystąpiło działanie niepożądane określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL). 

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Ile wyniesie odszkodowanie?

"Nie ma znaczenia, jakiego typu szczepionka została użyta oraz kiedy było szczepienie, ponieważ ustawa obejmuje wszystkie przypadki od momentu uruchomienia Narodowego Programu Szczepień Ochronnych" - dodał Rzecznik.

Fundusz Kompensacyjny obejmuje wszystkie wykonane dotąd szczepienia przeciwko COVID-19, realizowane od rozpoczęcia akcji szczepień w grudniu 2020 roku. Jeśli Twój pobyt w szpitalu, obserwacja na SOR lub izbie przyjęć czy leczenie poszpitalne miały miejsce przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 27 stycznia 2022 roku, termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia upływa 31 grudnia 2022 roku

- czytamy w informacji na stronie biura RPP.

Minimalna kwota świadczenia wynosi 3 tysiące, a maksymalna 100 tysięcy złotych. Jej wysokość będzie uzależniona między innymi od okresu hospitalizacji oraz tego, czy pacjent poniósł dodatkowe koszty leczenia i rehabilitacji.

Zobacz wideo Prof. Pyrć wyjaśnia, dlaczego tak istotne jest szczepienie w walce z pandemią

Świadczenie o najniższej wartości otrzymają osoby, w przypadku których konieczna była jedynie krótkotrwała obserwacja po wstrząsie anafilaktycznym. Jeśli natomiast wystąpiła konieczność hospitalizacji, wysokość odszkodowania może wynieść 10 tys. zł

- W przypadku leczenia szpitalnego trwającego co najmniej 14 dni, wypłacona zostanie kwota od 10 do 100 tys. zł, w zależności od długości pobytu. Projekt przewiduje podwyższenie świadczenia w przypadku określonych uciążliwości związanych z hospitalizacją (np. przebycie operacji lub pobyt na oddziale intensywnej terapii), a także możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dalszego leczenia. Łączna kwota świadczenia kompensacyjnego wyniesie nie więcej niż 100 tys. zł - informował w grudniu Rzecznik Praw Pacjenta.

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Jak złożyć wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych można składać w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Specjalny formularz do wypełnienia przez pacjentów można pobrać ze strony internetowej RPP. Do dyspozycji pacjentów dostępna jest również bezpłatna infolinia (tel. 800 190 590), czynną w dni robocze w godzinach 08:00-18.00. Biuro RPP przygotowało również instrukcję na serwisie YouTube, którą znajdziecie pod tym linkiem.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Rzecznik może zwolnić od opłaty osobę składającą wniosek, np. w sytuacji, gdy wykaże ona, że ma trudną sytuację finansową. W takiej sytuacji, wraz z wniesieniem wniosku należy zwrócić się do Rzecznika o zwolnienie od opłaty, wskazując na przyczynę niemożności jej uiszczenia.

Opłata od wniosku podlega zwrotowi w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego. Jeśli Rzecznik pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania, zwróci również opłatę. Natomiast w razie wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia, opłata nie zostanie zwrócona

- czytamy na stronie biura RPP.

O przyznawaniu świadczenia będzie decydował powołany do tego zespół, w skład którego wejdą lekarze specjaliści. W każdej sprawie dokumentacja medyczna zostanie zaopiniowana przez trzech lekarzy. Od chwili otrzymania kompletnego wniosku Rzecznik Praw Pacjenta ma dwa miesiące na decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Osobie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Więcej o: