Fałszywy certyfikat covidowy. Jakie kary obowiązują za podrobiony dokument?

Certyfikat covid jest dowodem przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Osobom, które posługują się fałszywym dokumentem lub go wystawiły, grozi nawet kara pozbawienia wolności. Jakie konsekwencje można ponieść, stosując podrobiony certyfikat covidowy?

Certyfikat covidowy jest wystawiany po pełnym zaszczepieniu. Aby go otrzymać, należy przyjąć co najmniej dwie dawki szczepionki. Jego posiadacze mogą np. wchodzić poza limitem do miejsc, gdzie obowiązują ograniczenia w związku z pandemią. Ułatwia on również podróżowanie za granicę. Są jednak osoby, które fałszują dokument. Grożą za to wysokie kary. 

Zobacz wideo Piecha o wprowadzeniu sprawdzania zaszczepienia: Tak, to jest trudna decyzja polityczna

Co grozi za posługiwanie się fałszywym certyfikatem covidowym?

Posługiwanie się fałszywym certyfikatem covidowym podpada pod art. 273. kodeksu karnego. "Zgodnie z artykułem 273 kodeksu karnego kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Art 271. dotyczy fałszerstwa intelektualnego. W przypadku posługiwania się fałszywym dokumentem istotne jest, czy treść dokumentu jest zgodna z rzeczywistością. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Wysokość kary zależy m.in. od szkodliwości społecznej. Osoba, która wykorzysta fałszywy certyfikat covidowy do podróży za granicę, może zostać oceniona surowiej niż ktoś, kto posługuje się podrobionym dokumentem w kraju. 

Co grozi za sfałszowanie certyfikatu covid?

Osoby, które wystawiły sfałszowany certyfikat covidowy mogą być sądzone ze wspomnianego wcześniej art 271. "Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Jeśli jednak sprawca popełnia przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. 

Więcej o: