Jak największe światowe marki gastronomiczne - KFC, Burger King, Starbucks czy Pizza Hut - przyczyniają się do niemarnowania jedzenia?

Od 2017 roku AmRest, operator największych światowych marek gastronomicznych, podejmuje szerokie działania zapobiegające marnowaniu żywności. Firma realizuje w Europie programy niemarnowania jedzenia m.in. "Harvest" w restauracjach KFC, Pizza Hut oraz Burger King.

Program "Harvest" polega na przekazywaniu nadwyżek żywności organizacjom społecznym, które pomagają osobom w kryzysie bezdomności, czy niepełnosprawnym. Gotowe produkty, które nie zostały sprzedane danego dnia, są odpowiednio pakowane, oznakowane i mrożone, a następnie odbierane z restauracji przez lokalne organizacje. Od początku trwania programu AmRest przekazał już w ten sposób ok. 650 ton jedzenia, czyli niemal 2 mln posiłków.

AmRest jako jedna z pierwszych firm restauracyjnych w Europie wprowadziła taki program niemarnowania żywności na dużą skalę. Do programu włączono KFC (w 2017 r.), Pizzę Hut (w 2018 r.) i Burger King (w 2020 r.). W sumie Harvest funkcjonuje już w ponad 350 restauracjach w czterech krajach, w których spółka prowadzi swoje restauracje (w Polsce w akcji bierze udział 250 lokali). 

AmRest korzysta też z aplikacji mobilnej "Too Good To Go". Za jej pośrednictwem, restauracje Starbucks, Sushi Shop i Pizza Hut oferują niesprzedane danego dnia jedzenie z rabatem do 70 proc. Zakupioną paczkę-niespodziankę można odebrać w ostatniej godzinie pracy lokalu. 

Marnowanie żywności jest obecnie jednym z największych etycznych i społecznych problemów na świecie. Co więcej, negatywnie wpływa na środowisko naturalne.Gdy jedzenie ląduje w koszu to nie tylko skazujemy Ziemię na dodatkową emisje CO2, powstałą przy rozkładaniu się tych produktów, ale i marnujemy emisje, które towarzyszyły całemu procesowi produkcji.

Programy niemarnowania żywności pozwalają przeciwdziałać tym zjawiskom. AmRest jako spółka restauracyjna czuje się odpowiedzialna za żywność serwowaną w swoich lokalach, stąd od 2017 roku wdraża kolejne rozwiązania umożliwiające odpowiedzialne zarządzanie produktami. Jako lider rynku gastronomicznego wykorzystuje swoją skalę, by szerzyć dobre praktyki wśród klientów i w całej branży.

Włączenie tematu niemarnowania żywności do codziennego funkcjonowania naszych restauracji było naturalnym krokiem w rozwoju AmRest. W ciągu ostatnich kilku lat dynamicznie wzrosła skala biznesu AmRest, a co za tym idzie zwiększył się wpływ firmy na środowisko i lokalne społeczności. W efekcie do strategii zrównoważonego rozwoju AmRest zostały wpisane tematy: żywność, środowisko oraz lokalne społeczności. Programy niemarnowania żywności w AmRest odpowiadają na wszystkie obszary naszej strategii– podsumowuje Ewelina Jabłońska-Gryżenia, CSR Manager w AmRest.