Auto zastępcze, czy rower, ale na zawsze? Ergo Hestia pomaga podjąć ekologiczne decyzje

"Rower na zawsze" to innowacyjny program dla klientów oraz poszkodowanych, który jest efektem współpracy ERGO Hestii i firmy KROSS S.A. Klienci, którzy zgłoszą szkodę z ubezpieczenia AC lub OC komunikacyjnego i spełnią określone warunki, mogą dostać auto zastępcze z warsztatu na czas naprawy auta lub z niego zrezygnować i otrzymać w formie odszkodowania rower - na właśność i na zawsze!

Klienci otrzymują rowery marek KROSS lub Le Grand, a dostępne w ramach programu modele odpowiadają różnym potrzebom i upodobaniom rowerzystów.

Obliczyliśmy, że dzięki akcji, w której dotychczas wzięło udział ponad 700 klientów, wygenerowano o 2,6 tony mniej CO2 w atmosferze - tylko przez okres trwania naprawy samochodów. Z biegiem czasu i wraz ze wzmożoną promocją programu, redukcja emisji dwutlenku węgla będzie znacząco wyższa, zanieczyszczenie powietrza mniejsze, a niskoemisyjny transport coraz bardziej powszechny.

Program "Rower na zawsze" jest naturalnym następstwem działań wpisujących się w strategię zrównoważonego rozwoju realizowaną przez ERGO Hestię. Jako przyjazne środowisku towarzystwo ubezpieczeń wspieramy różnego rodzaju inicjatywy rowerowe. Jednym z istotnych celów strategicznych ERGO Hestii jest radykalne zmniejszenie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne oraz upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska i promowanie postaw proekologicznych.

„Rower na zawsze” to jedna z inicjatyw, która wspiera takie cele i pozwala dotrzeć do szerokiego grona naszych klientów i interesariuszy. Zapewniamy ochronę ponad 3,5 milionom osób i firm. Dotarcie do tak licznej grupy z działaniami proekologicznymi ma ogromną wartość dla nas wszystkich. Upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska i promowanie postaw proekologicznych pozwoli nam wspólnie pozostawiać pozytywny ślad w otoczeniu, w którym funkcjonujemy.

Program został dostrzeżony i wyróżniony jako dobra praktyka w Raporcie FOB 2018, a w rankingu Listki CSR Polityki 2019 został wskazany jako projekt, który może być dla innych inspiracją do działania.

 

Realizacja celów Agendy 2030 jest integralnym elementem szerokiej strategii naszej firmy. W ERGO Hestii rozumiemy, że człowiek jest częścią przyrody i tworzy z nią nierozerwalną wspólnotę. Podejmujemy więc wiele różnorodnych inicjatyw, by niwelować negatywny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Jednocześnie monitorujemy nasz wpływ na środowisko, między innymi poprzez obserwację emisji CO2. Jednym z naszych celów na 2020 rok jako organizacji jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 5 proc. w stosunku do 2019 roku. Takie programy, jak m.in. „Rower na zawsze” przyczyniają się do osiągania założonych celów i niwelowanie negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko.