Średnia ważona: kalkulator, który pomoże obliczyć średnią ocen. Jak obliczyć średnią ocen na koniec roku?

Jednym z popularniejszych sposobów obliczania ocen semestralnych jest średnia ważona. Kalkulator może znacznie ułatwić jej wyliczenie, gdyż jest to nieco bardziej skomplikowane, niż zwykła średnia arytmetyczna. Sprawdzamy, jak korzystać z kalkulatorów przy obliczaniu średnich ocen.

Kalkulator – średnia ważona to nie taka prosta sprawa

Do obliczania średniej ważonej niezbędnym narzędziem wydaje się odpowiedni kalkulator. Średnia ważona to dość popularny rodzaj średniej stosowanej w szkolnictwie. Początkowo zdobywała popularność w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, obecnie coraz częściej stosowana jest również w podstawówkach. Istotą tego systemu obliczania średniej ocen jest przypisanie poszczególnym ocenom określonych wag. Im waga wyższa, tym większe znaczenie dla średniej ma dana ocena. W podanych przez nauczyciela kryteriach oceniania znajduje się szczegółowy wykaz, za co można otrzymać ocenę określonej wagi, dzięki czemu uczeń wie, jaka forma sprawdzenia jego wiedzy jest szczególnie doceniana przez nauczyciela. O ile jednak łatwo jest stwierdzić, które oceny są szczególnie wartościowe, o tyle wyliczenie średniej ważonej może nastręczać pewne trudności. Nieodzowną pomocą jest tutaj specjalistyczny kalkulator, który pozwoli na przyporządkowanie do poszczególnych ocen odpowiadającej im wagi. Aby obliczyć średnią ważoną należy bowiem najpierw pomnożyć każdą z ocen o danej wadze przez tę wagę, następnie zsumować wyniki, a otrzymaną liczbę podzielić przez sumę iloczynów wagi i ocen danej wagi. Ponieważ są to dość skomplikowane obliczenia, warto skorzystać z kalkulatora. Tu wystarczy wpisać oceny i odpowiadające im wagi, a całą resztą kalkulator zajmie się sam.

Drukuj

Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną.

Średnia arytmetyczna: kalkulator może się przydać

Zdecydowanie łatwiejsza niż średnia ważona jest do obliczenia średnia arytmetyczna. Kalkulator jednak i w tym wypadku może okazać się pomocny, zwłaszcza gdy uczeń otrzyma z danego przedmiotu szczególnie dużo ocen. Obliczanie średniej arytmetycznej jest dużo prostsze: wystarczy dodać do siebie wszystkie oceny, a otrzymaną sumę podzielić przez ilość ocen. Takie działania możemy przeprowadzić z pomocą zwykłego kalkulatora, nie jest tu potrzebna specjalistyczna aplikacja. Średnia arytmetyczna stosowana jest zwykle wówczas, gdy wszystkie zdobyte przez ucznia oceny są równie ważne. Jeśli więc nauczyciel stawia oceny np. wyłącznie za prace klasowe, nie oceniając dodatkowo prac domowych, klasówek czy aktywności na lekcjach, wówczas średnia arytmetyczna z uzyskanych przez ucznia ocen będzie doskonałą wskazówką do tego, jakiej oceny powinien spodziewać się na półrocze czy koniec roku.

Generator haseł to przydatne narzędzie. Zdjęcie ilustracyjne Generator haseł, czyli bezpieczeństwo i wygoda w jednym

Średnia ocen: kiedy się ją liczy?

Średnia ocen w ramach jednego przedmiotu może być obliczana z pomocą średniej ważonej lub średniej arytmetycznej. Wszystko zależy od kryteriów oceniania przedstawionych przez nauczyciela danego przedmiotu na początku roku szkolnego. Obliczana jest ona zwykle dwa razy do roku: w związku z klasyfikacją śródroczną oraz klasyfikacją roczną. Jednak obok średnich z ocen uzyskanych w ramach poszczególnych przedmiotów, równie ważną, jeśli nie ważniejszą, jest średnia ocen z wszystkich przedmiotów, na które uczeń zobowiązany jest uczęszczać. Szczególnie w przypadku klasyfikacji rocznej lub końcowej średnia ocen jest tym, co interesuje wielu uczniów: określona średnia ocen jest bowiem warunkiem otrzymania świadectwa z wyróżnieniem, czyli z tzw. paskiem.

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Jak obliczyć średnią ocen?

Jak obliczyć średnią ocen w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej? Tu wystarczy umiejętność obliczania średniej arytmetycznej. Wystarczy zsumować oceny śródroczne lub roczne ze wszystkich przedmiotów, na które uczeń uczęszcza, a następnie otrzymany wynik podzielić przez liczbę sumowanych ocen. Do obliczenia średniej ocen w tym wypadku nie jest potrzebne żadne specjalistyczne narzędzie, aby jednak być pewnym swoich obliczeń, można na wszelki wypadek sięgnąć po kalkulator.

Ile znaków ma tekst? Liczenie znaków i wyrazów w tekście. Zdjęcie ilustracyjne Ile znaków ma tekst? Liczenie znaków i wyrazów w tekście

Kalkulator średniej ocen: jak działa?

Kalkulator średniej ocen jest narzędziem wbudowanym w obecne w szkołach dzienniki elektroniczne, a także programy do cyfrowego wypełniania świadectw. Oblicza on średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen, zarówno podczas klasyfikacji śródrocznej, jak i rocznej czy końcowej. Z reguły wylicza on średnią ocen z wszystkich przedmiotów, na które uczeń uczęszczał. Jednak istnieje także możliwość specjalnego oznaczenia ocen, które do średniej nie są wliczane – wówczas kalkulator pominie te oceny w swoich obliczeniach.

Jak obliczyć średnią ocen na koniec roku?

Z reguły każdy wie, jak obliczyć średnią ocen na koniec roku: wystarczy dodać do siebie wszystkie otrzymane oceny, a następnie uzyskaną sumę podzielić przez liczbę ocen. W przypadku wątpliwości, czy dana ocena wliczana jest do średniej (zwłaszcza w przypadku zajęć nadobowiązkowych), warto sprawdzić zapisy zawarte w odpowiednich przepisach (często wystarczy sięgnąć do statutu szkoły). Warto jednak wiedzieć, że nieco bardziej skomplikowane jest obliczenie średniej ocen na koniec roku w przypadku ukończenia szkoły. Wówczas bowiem do średniej ocen wliczane są końcowe oceny uzyskane z wszystkich przedmiotów, również tych, których kurs zakończył się we wcześniejszych latach edukacji. Samo obliczenie średniej wygląda jednak dokładnie tak samo, jak w przypadku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej – wystarczy wyliczyć średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen

Zobacz też: Kalkulator netto brutto. Jak przeliczyć kwotę netto na brutto i odwrotnie?

Więcej o: