dr Łukasz Rachel (Princeton University)

  • Polska na wojnie z inflacją. Czy miękkie lądowanie jest możliwe? Oby walka nie przerodziła się w zapaść

    Polska na wojnie z inflacją. Czy miękkie lądowanie jest możliwe? Oby walka nie przerodziła się w zapaść

    Obecna sytuacja wskazuje na to, że doszło do przegrzania gospodarki. Aby osiągnąć zbilansowany rozwój i uniknąć kosztownych i destabilizujących skutków w przyszłości konieczne są przejrzyste działania przywracające równowagę między popytem a podażą w skali makro. Celem powinna być rekalibracja w sposób możliwie łagodny, tak żeby walka z inflacją nie przerodziła się w recesję czy zapaść - piszą w swoim najnowszym stanowisku dr Łukasz Rachel z Princeton University i dr Wojciech Paczos z Cardiff University, ekonomiści z fundacji Dobrobyt na Pokolenia.