pacific northwest national laboratory

Więcej o:

pacific northwest national laboratory

  • Baterie ładujące się w minuty?

    Firma Vorbeck podpisała specjalne porozumienie z PNNL (jednostką badawczą prowadzoną przez firmę Batelle dla amerykańskiego Departamentu Energii). Wykorzysta ona opracowany przez siebie unikalny materiał grafenowy do opracowania baterii litowo-jonowych, których ładowanie zajmie minuty zamiast

  • Nowa nanopowłoka zapewnia dużo wydajniejsze przekazywanie ciepła

    Tworzona w wyniku opracowanego procesu struktura tlenku cynku przybiera złożoną formę przypominającą nieco kwiaty, a jej kształt ułatwia tworzenie się pęcherzyków podczas wrzenia i szybkie uzupełnianie miejsc wrzenia. Dzięki temu możliwe jest szybsze przekazywanie ciepła z powleczonej powierzchni,

  • Zaczynamy rozumieć naturę defektów radiacyjnych

    ) i amerykańskie (Pacific Northwest National Laboratory, jedno z laboratoriów Departamentu Energii), zostaną wkrótce przeprowadzone badania i pomiary, których celem po raz pierwszy będzie analiza ilościowa defektów złożonych: określenie, ile takich defektów tworzy się w próbce danego materiału poddanej