Paulina Cylka

  • Czy UOKiK czepia się firm pożyczkowych?

    Przez cztery miesiące Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów badał reklamy 37 firm pożyczkowych znalezione w prasie, radiu, telewizji, internecie i na...

    Paulina Cylka, Maciej Samcik