Pieniądze partnerzy

 • Założenie fundacji - praktyczne wskazówki

  Fundacja to, najprościej rzecz ujmując, organizacja posiadająca osobowość prawną, która została powołana do realizowania celów z zakresu użytecznoś...

  Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Zalety zastawu rejestrowego

  Bardzo ważnym narzędziem prewencyjnym służącym skutecznemu zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnych jest instytucja zastawu rejestrowego. Celem je...

  Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Zapomniany w sieci - jak chronić dane osobowe?

  W styczniu 2012 roku Komisja Europejska podjęła pracę nad sporządzeniem i wdrożeniem rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z...

  Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Sejm pracuje nad ułatwieniami dla firm

  Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt zmniejsza obowiązki...

  Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Raje podatkowe w bliskim sąsiedztwie

  Wprowadzone w styczniu 2016 r. przepisy nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne miały umożliwić przedsiębiorstwom pokonanie przejściowych tarapatów...

  Kancelaria Prawna Skarbiec