• Art. 355 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

 • Art. 354 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

 • Art. 353 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym

 • Art. 352 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym

 • Art. 351 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym

 • Art. 350 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym

 • Art. 349 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

 • Art. 348 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

 • Art. 347 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

 • Art. 346 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

 • Art. 345 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

 • Art. 344 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

 • Art. 343 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

 • Art. 342 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej

 • Art. 341 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej

 • Art. 340 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej

 • Art. 339 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej

 • Art. 338 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej

 • Art. 337 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

 • Art. 336 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

 • Art. 335 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

 • Art. 334 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

 • Art. 333 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

 • Art. 332 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

 • Art. 331 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej