Jak uzyskać odszkodowanie po kolizji lub wypadku z cudzoziemcem?

Do 5 tysięcy kolizji i 253 wypadków przyczynili się w Polsce cudzoziemcy w 2014 roku. W związku z otwarciem granic i wzrostem znaczenia tranzytowego kraju liczby te mogą rosnąć. Jak zachować się po kolizji lub wypadku, jeśli sprawcą jest obcokrajowiec?
Sprawcy wypadków nie zawsze pochodzą z UE

Według policyjnych statystyk najczęstszymi spośród pochodzących zza granicy kierowców sprawcami incydentów drogowych są obywatele Ukrainy (1254 kolizje i 58 wypadków) oraz Niemiec (odpowiednio: 1170 i 56). Kolejne miejsca niechlubnego rankingu zajmują kierowcy z Litwy, Białorusi, Czech oraz Rosji. Duży odsetek osób pochodzących spoza Unii Europejskiej może stanowić poważny problem dla osoby poszkodowanej - ze względu na bariery językowe utrudnione są zarówno komunikacja, jak i uzyskanie informacji o ubezpieczeniu .

Pamiętajmy przy tym, że w przypadku zgłaszania roszczenia nie liczy się narodowość kierowcy, a państwo, w którym zarejestrowany jest pojazd.

Pierwsze kroki - zachowanie na miejscu zdarzenia

Podobnie jak w przypadku każdej kolizji lub wypadku - należy bezzwłocznie:

- zabezpieczyć miejsce zdarzenia,

- w zależności od liczby poszkodowanych wezwać odpowiednie służby ratownicze i Policję,

- w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,

- zabezpieczyć ślady i dowody (m.in. zadbać o spisanie danych ewentualnych świadków),

- oczekiwać na przyjazd służb.

O ile w przypadku kolizji często nie zachodzi potrzeba wezwania Policji - wystarczy zgodnie oświadczenie stron - o tyle w sytuacji, w której stroną zdarzenia jest cudzoziemiec , warto skorzystać z jej pomocy . Rozwiązuje to problemy związane z nieznajomością polskiego prawa, pozwala też zredukować stres (analogicznie - jeżeli to nam przydarzy się kolizja za granicą, warto wezwać tamtejsze służby porządkowe).

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia powinniśmy zadbać o własne interesy. Zdobądźmy informacje o sprawcy wypadku (dane osobowe, numer ubezpieczenia i nazwę TU - każdy uczestnik zdarzenia drogowego ma ustawowy obowiązek ich udostępnienia), a także - o ile sytuacja na to pozwala - sporządźmy zgodne oświadczenie o przyczynach wypadku . Funkcjonariuszy powinniśmy poprosić o numer notatki służbowej dotyczącej zdarzenia.

Po kolizji - jak starać się o odszkodowanie

Posiadając odpowiednie informacje oraz oświadczenie sprawcy powinniśmy poszukać towarzystwa ubezpieczeniowego, które jest przedstawicielem TU sprawcy na Polskę . Warty w tym celu skorzystać z wyszukiwarki Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych - jest ona na bieżąco aktualizowana.

Po ustaleniu właściwego TU zwracamy się do niego z wnioskiem o rekompensatę.

Jeżeli nie znamy TU sprawcy, lub też nie posiada ono przedstawiciela na Polskę, powinniśmy się zgłosić do PZU S.A. lub TUiR Warta - pełnią one funkcję agentów PBUK. Dalsze działania podejmie już odpowiednie TU - nam pozostaje oczekiwanie na wypłatę rekompensaty.

Brak ubezpieczenia u cudzoziemca

Sprawy komplikują się w sytuacji, w której sprawca nie jest ubezpieczony - szczególnie w sytuacji, w której poruszał się pojazdem zarejestrowanym poza UE. Raport Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podaje, że w 2015 roku zostały rozpatrzone 123 szkody (wzrost o 16% w stosunku do 2014 roku) spowodowane przez nieubezpieczonych kierowców spoza Unii. W takiej sytuacji obowiązek wypłaty świadczenia bierze na siebie UFG - jednak wyłącznie w zakresie i wysokości określonych przez państwo, w którym zarejestrowano pojazd.

Tanie OC oznacza niższą sumę ubezpieczenia (ustawodawca ustala minimalną sumę gwarancyjną, która bezpośrednio przekłada się na wysokość składki) - przez co wypłacana rekompensata może okazać się niewystarczająca.

W lepszej sytuacji są osoby, które odniosły szkody w wypadkach spowodowanych przez sprawców poruszających się pojazdami zarejestrowanymi w UE. Po pierwsze - bariera językowa nie stanowi takiego problemu, po drugie - to w Polsce suma ubezpieczenia jest jedną z najniższych w Europie, po trzecie- cała procedura trwa zwykle znacznie krócej.

Organem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych .

W razie wątpliwości warto skorzystać z serwisu wypadekbezoc.eu - strony stworzonej przez UFG oraz PBUK, która pozwala jednoznacznie wskazać organ odpowiedzialny za udzielenie pomocy poszkodowanemu kierowcy.