330 tys. zł kary dla Home Broker. Nakłaniali do inwestycji w hotel, który nigdy nie został oddany do użytku

Home Broker zachęcał do inwestycji w budowę hotelu 4 Kolory we Władysławowie, obiecując roczny zysk z dzierżawy na poziomie 20 tys. zł. Klienci inwestowali, jednak obiekt nigdy nie powstał w całości. Firma zapłaci ponad 330 tys. zł kary.
Działająca na rynku nieruchomości firma Home Broker oferowała możliwość zakupu apartamentu w powstającym hotelu 4 Kolory we Władysławowie. Na ten cel oferowała również finansowanie w Getin Noble Banku i Idea Banku - należących do tej samej grupy kapitałowej. W latach 2010-13 pośrednik zawarł z klientami ponad 400 umów sprzedaży lokali. Inwestycja nigdy nie została ukończona.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Home Broker w grudniu 2014 r. Do urzędu napływały liczne sygnały od konsumentów, którzy skarżyli się, że zostali wprowadzeni w błąd co do pewności zysków z inwestycji, nie byli też informowani o ryzyku finansowym, a także poddawani presji, by jak najszybciej zawierali umowy.

"Wystarczy 60 tys. zł, aby kupić sobie prawo posiadania jednego z naszych pokoi hotelowych. Brakującą kwotę uzyskasz z kredytu. (...) Szansa powodzenia inwestycji jest oczywista! Gwarantowany roczny czynsz dzierżawy to kwota od 17 500 zł do 20 000 zł netto" - tymi słowami firma zachęcała klientów do inwestycji w budowę.

Na żadnym etapie sprzedaży nie informowano jednak klientów o ryzyku związanym z inwestycją, nawet wtedy gdy pojawiły się problemy z finansowaniem realizacji budowy i opóźnienia, co groziło już nie tylko nieuzyskaniem deklarowanej stopy zwrotu, ale także brakiem możliwości przeniesienia prawa własności do lokalu oraz utratą wpłaconych środków.

Urząd stwierdził, że spółka najpierw bagatelizowała ryzyko, a następnie, gdy było ono już nie tylko hipotetyczne - ukrywała je przed konsumentami, zważając jedynie na interes własny i grupy kapitałowej, do której należy - banków, które udziały kredytów.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów została nałożona kara ponad 330 tys. zł. UOKiK stwierdził jednocześnie zaniechanie praktyki. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas