Chcesz, aby pracodawca rozliczył twój PIT? Poinformuj go o tym. Dziś mija termin

Jeśli chcesz, aby pracodawca złożył za ciebie deklaracje podatkową i rozliczył podatek dochodowy, dziś masz ostatni dzień na poinformowanie go o tym.
Pracownik, który uzyskuje dochody ze stosunku pracy tylko u jednego pracodawcy, nie musi samodzielnie składać zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Jeżeli chce, aby to firma rozliczyła za niego podatek, powinien do 11 stycznia (przepisy mówią o 10 stycznia, ale w tym roku dzień ten wypada w niedzielę) przekazać pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-12.

W oświadczeniu tym deklaruje, że poza dochodami uzyskanymi od tego pracodawcy nie uzyskał innych dochodów (z wyjątkiem dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany), nie korzysta z odliczeń, nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem, lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych.

Pracodawca jest zobowiązany wówczas sporządzić roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-40, który przekazuje pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu. Jeśli formularz został sporządzony w wersji elektronicznej, czas na przesłanie go upływa z końcem lutego, natomiast wersję papierową musi przekazać do US do końca stycznia.

Jak przypomina resort finansów, gdy pracownik jednak zmieni zdanie i uzna, że chce skorzystać np. z ulgi podatkowej, wówczas dodatkowo może samodzielnie złożyć deklarację podatkową w urzędzie skarbowym.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas